Hur tar jag reda på om någon har körkort?

FRÅGA
Har XX giltigt körkort
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information gällande hur man kan hitta om en viss person har körkort. Jag kommer i mitt svar att använda mig av offentlighet och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen.

Allmänna handlingar

För allmänna offentliga handlingar finns det en grundlagsskyddad rättighet att ta del av sådana, enligt offentlighet och sekretesslagen. Rätten att ta del av allmänna handlingar kallas offentlighetsprincipen, detta finner vi i tryckfrihetsförordningen. Ett körkort är en allmän handling om det är upprättat eller förvarat hos en myndighet i enlighet med 2kap 3§ tryckfrihetsförordningen.

För att veta om någon har körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen och begära ut uppgiften med stöd av offentlighetsprincipen. Du kan kontakta myndigheten antingen genom att ringa eller genom e-postkontakt. Uppgift om körkort är som huvudregel inte skyddad av sekretess, endast själva referensnumret för körkortet, detta i enlighet med 18kap 10§ offentlighet och sekretesslagen.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (374)
2021-10-27 Vem kan begära ut en polisanmälan?
2021-10-26 Försvinner pricken från Lawline efter fem år?
2021-10-05 Gallras domar i domstol?
2021-10-01 Offentlighetsprincipen

Alla besvarade frågor (96612)