Hur tar jag del av tidigare domar?

Jag har blivit åtalad och nu vill jag ha domslutet på alla mina fällande domar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga har du dels blivit åtalad nu, dels har du blivit dömd tidigare. Det är såvitt jag förstår det dina tidigare domar du vill ha kopia på.

Domar är offentliga handlingar

För allmänna handlingar finns det en grundlagsskyddad rättighet att ta del av sådana om de är offentliga. Undantaget är om handlingen är sekretessbelagd enligt reglerna i offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Rätten att ta del av offentliga handlingar kallas offentlighetsprincipen. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd. Reglerna om offentlighetsprincipen finns i tryckfrihetsförordningen (TF).

Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF). En dom är en allmän handling om den är upprättad eller förvarad hos en myndighet (2 kap. 3 § TF). En handling anses inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (2 kap. 6 § TF). En handling anses upprättad hos myndigheten när den har expedierats eller det ärende den handlar om har slutexpedierats hos myndigheten (2 kap. 7 § TF).

Du måste vända dig till varje domstol för att få ut dina domar

Det finns inget centralt register du kan vända dig till för att begära ut dina tidigare domar. Du måste därmed vända dig till varje enskild tingsrätt, hovrätt eller annan domstol och lämna in en begäran om att ta del av domen. I regel räcker det att du uppger personnumret för att domstolen ska ha möjlighet att hitta det du begär.

Om du vet vilken/vilka domstolar och på vilken ort du blivit dömd måste du således kontakta varje enskild domstol. Vet du inte vilka domstolar det rör sig om kan du i sådana fall ringa till alla svenska domstolar, alternativt besöka dem eller sända e-post.

En förteckning över svenska domstolar finns på Sveriges Domstolars hemsida.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo