Hur tar jag del av avliden persons testamente?

Hur tar jag del av avliden persons testamente?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Testamenten är privata handlingar

En persons testamente är en privat handling. Det innebär att alla inte har rätt att ta del av ens testamente. Det är i själva verket endast dem som delges testamentet som har rätt att ta del av det. Vidare behöver ett testamente enligt svensk rätt inte registreras för att vara gällande. Det innebär i sin tur att det inte finns något register där alla personers testamenten finns samlade redo att läsas. De enda möjligheterna man har att ta del av ett testamente är att antingen bli delgiven det eller att fråga en icke ännu avliden testator om man får ta del av det. 


Vem delges testamentet?

Den som ärver en avliden person genom den legala arvsordningen ska delges testamentet (14 kap. 4 § ärvdabalk, ÄB). Du kan läsa mer om den legala arvsordningen här! Legala arvingar ska delges testamentet oavsett om dessa är testamentstagare eller inte. Vidare får även de som är testamentstagare givetvis ta del av testamentet. Detta gäller oavsett om dessa är arvingar enligt den legala arvsordningen eller inte. 


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”