Hur stort blir mitt efterarv från min mor?

2021-06-30 i Efterarv
FRÅGA
Min mor har avlidit. Hon var gift med min far som fortfarande är i livet. Min far har två söner från ett tidigare förhållande, således mina halvbröder. Min mor hade inget testamente och min far är ensam dödsbodelägare. Min fråga är hur stor andel jag ärver den dagen även min far går bort ? Detta med tanke på att mina halvbröder ju inte ärver min mor?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga får ledning sökas i ärvdabalken (ÄB).

Då din mor och far var gifta ärver han i första hand (3 kap 1 § ÄB). Du har rätt till ett efterarv från din mor (3 kap 2 § ÄB). Ditt efterarv utgörs av en kvotdel av den totala förmögenhetsmassan din far fick efter din mors bortgång.

Säg exempelvis att din far ärver egendom av din mor till ett värde av 100.000kr. Egendomen ärvs då med fri förfoganderätt, innebärande att han får göra i princip vad han vill med dem, förutom att testamentera bort egendomen (3 kap. 2 § ÄB). Om din far t.ex. ägde annan egendom till ett värde av 200.000kr blir hans totala förmögenhetsmassa 300.000kr efter arvet. Kvotdelen här blir 100.000kr / 300.000kr = 0,33.

Ditt efterarv utgör alltså i det givna exemplet 33% av det din far äger vid hans bortgång. Det innebär att om hans totala förmögenhetsmassa har stigit får du ut mer i arv än vad du skulle fått direkt men om hans förmögenhetsmassa har minskat får du ut mindre i arv.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Olof Funke
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (801)
2021-09-14 Har systrar rätt till efterarv?
2021-08-30 Testamentera bort kvarlåtenskap med fri förfoganderätt?
2021-08-30 Kan efterlevande make testamentera bort efterarv eller minska dess omfattning genom gåvor?
2021-08-26 Hur beräknas efterarv till särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95664)