Hur stort ansvar har gemensamma vårdnadshavare att främja växelvis boende?

2019-02-17 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag undrar hur stort ansvar gemensamma vårdnadshavare har att främja ett fungerande varannan vecka boende? I detta fall har pappan bytt jobb och pendlat i 3 år till annan ort ca 7 mil bort där mamman bosatte sig och där de gemensamma barnen har gått i skola och förskola. Han vill nu att deras yngsta gemensamma dotter ska börja i skola (förskoleklass) där han bor för att de ska kunna fortsätta ha varannan vecka boende (han ska studera på hemorten), men mamman vägrar gå med på det och vägrar också att flytta närmare pappans hemort eller börja jobba där för att underlätta umgänget. Detta kommer nu leda till att pappan inte kan ha dottern varannan vecka till hösten då han inte har råd eller tid att pendla nästan 30 mil bara för att lämna på skolan morgon och eftermiddag. Hur kan pappan tänka i den här situationen? Vad kan han "kräva" av mamman för att varannan vecka boende ska fungera? Är det bara upp till honom att vara flexibel och se till så att det fungerar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den aktuella lagen om vårdnad och umgänge är Föräldrabalkens 6:e kap (HÄR).

Jag bakar ihop dina frågor till de två övergripande: Hur ser ansvaret ut för gemensamma vårdnadshavare att främja fungerande varannan vecka boende? Hur kan pappan tänka i denna situation?

Det korta svaret på din fråga är att båda två har ett gemensamt ansvar att se till att boendet, sk. umgänget, med båda föräldrarna fungerar. Jag utvecklar detta nedan och ger råd på vad pappan kan göra i den aktuella situationen.Ansvar för umgänge:

Eftersom båda föräldrarna är vårdnadshavare så står barnet under deras gemensamma vårdnad och skyldigheten att bestämma i frågor gällande barnens/deras dotters personliga angelägenheter tillkommer därför dem båda. (6:3, 6:13) Jag vill först och främst poängtera att vid frågor gällande vårdnad och umgänge med barn så ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut. (6:2 a) Det rör sig alltså inte om en rätt för föräldrarna att umgås med sina barn, utan barnets rätt att få ha ett fungerande umgänge med båda föräldrarna om det är förenligt med barnets bästa. Vad dottern vill/mår bäst utav är därför centralt och jag skulle därför råda föräldrarna att i första hand utgå från detta. Vid beslut om umgänge tas hänsyn till barnets vilja, ålder och mognad.

I detta fall verkar det som att barnen stadigvarande bor hos deras mamma vilket innebär att pappan blir sk. umgängesförälder. Det medför ingen skillnad gällande vårdanden om barnen, och beslut gällande skolgång och liknande är alltså beslut som ska fattas av föräldrarna gemensamt eftersom att det rör sig om dotterns personliga angelägenheter.

Gällande umgänget gäller även här att båda föräldrarna ska tillgodose att denna umgängesrätt fungerar, det är alltså inte enbart upp till pappan att anstränga sig. Mamman har en skyldighet att underlätta att umgänge kan ske eller följa ev. umgängesavtal (om ett sådant finns, återkommer till detta nedan). (6:15)


Hur kan pappan tänka i denna situation - råd:

- Jag skulle råda pappan att ta kontakt med socialnämnden i deras kommun, alternativt den kommun barnen är folkbokförda om han upplever att han inte kan komma överens med barnens mamma. Socialtjänsten har en skyldighet att hjälpa till med frågor om umgänge och upprätta umgängesavtal som reglerar hur umgänget med barnen ska ske. (6:17 a) Eftersom att pappan verkar vilja ha ett varannan vecka boende rekommenderar jag därför att ett avtal upprättas så att detta kan bibehållas.

- Ett alternativ är även att själva (om de kan enas) upprätta ett sådant avtal som de finner är fungerande, vilket socialnämnden kan godkänna. Avtalet blir efter det giltigt för hur umgänget med barnen ska se ut (6:15 a 3 st). Avtalet kan reglera vilka dagar pappan ska umgås med barnen och har inga andra formkrav än att det ska undertecknas av båda vårdnadshavarna.

- Socialnämnden kan även bistå med samarbetssamtal för att nå enighet i dessa frågor, både om umgänge, hur skolgången ska se ut för barnen och liknande. (6:18)

- Som sista alternativ kan han också vända sig till domstolen, som där kan fatta beslut om hur umgänget ska ske. (6:19)

Jag hoppas att du fick klarhet i situationen. Om det är något mer du skulle undra över är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82723)