Hur stor förmögenhet vid försörjningskrav

2017-11-20 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej min man har sökt uppehållstillstånd i Sverige. Han kommer från Serbien och vi är gifta 2016. Vi fick avslag för att jag inte uppfyllde försörjningskravet. Jag får ca 6700kr i A kassa efter skatt. Jag äger dessutom två hus i Sverige. Jag hyr ut det ena huset för 8000kr i månaden och det andra huset är uppdelat i tre lägenheter. Jag bor i den ena och hyr ut de andra två för 4000kr vardera, totalt 8000kr i månaden. Betalar i lån för båda husen ca totalt 7000kr. Räknas inte husen som förmögenhet och hyrorna inkomst på förmögenhet? Dessutom har jag två hus i Frankrike som jag inte har några lån på. Dessa franska hus tog jag inte ens upp för jag trodde det räckte med det andra. Är det konstigt(negativt) om jag tar upp de franska husen i överklagandet? Det borde väl räknas som förmögenhet. Har haft dessa hus i 15 och 22 år.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag tolkar din fråga rätt så förstår jag det som att ni två är gifta och har sökt uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § Utlänningslagen (UtlL) Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig om ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att få uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen kan försörja sig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för sig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att du kan försörja både dig själv och din man, samt att du har en bostad som är tillräckligt stor för er båda två så att standarden uppfylls. Förtydligat krav finns i förordningen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.


Vad innebär försörjningskravet
Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis A-kassa eller lön. Hur mycket inkomst man måste få för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är, men om man utgår från att ni två sammanbor utan barn är normalbeloppet 7820 kronor för ett sammanlevande par efter avdragen boendekostnad. Detta förutsätter alltså att du kan visa att inkomsten är både regelbunden och uppfyller försörjningskravet. Det nämns även att kravet är uppfyllt om du har förmögenhet som du kan försörja både dig själv och din man på, samt inkomster från näringsverksamhet.

Hyresintäkter kan i vissa fall falla in under näringsverksamhet. Så är det om det faller in under 2 kap. 14 § med hänvisning till 13 kap. 1 § i Inkomstskattelagen, som innebär att hyresintäkter från näringsfastighet räknas som inkomst av näringsverksamhet. Näringsfastighet är exempelvis om du inte har för avsikt att ha fastigheten som permanent boende, varken för dig själv eller en närstående. Dock kommer jag inte gå in på ytterligare förklaring kring de begreppen då det är en bedömning i sig som kräver mer information om dina fastigheter. Oavsett så finns det ändå inte några specifika bestämmelser som säger hur stor inkomst från näringsverksamhet man ska ha för att uppfylla försörjningskravet. Därför kan jag inte göra en bedömning om hyresintäkterna faller in under näringsverksamhet, eller om det uppfyller försörjningskravet. Detta är alltså en bedömning som migrationsverket gör i det enskilda fallet.

Vad gäller förmögenhet är det samma problem där. Det finns inget specifikt belopp som avgör om man uppfyllt försörjningskravet eller inte. Dina kapitaltillgångar kan utgöra förmögenhet, men om det uppfyller kravet är även en bedömning som migrationsverket gör.

Oavsett, är det svårt att göra en bedömning av just ditt fall då detta är en bedömning som Migrationsverket gör i det enskilda fallet. Det gäller alltså att du kan bevisa att du har en inkomst alternativt en tillräckligt stor förmögenhet som kan försörja både dig och din man. Detta om jag utgår från att det enbart är ni två som sammanbor tillsammans.

Sammanfattning
Försörjningskravet uppfylls i första hand utifrån arbetsrelaterad inkomst. Men det finns även en möjlighet att uppfylla kravet genom förmögenhet eller inkomst av näringsverksamhet. Dock är detta en bedömning som Migrationsverket gör i det enskilda fallet. De gör alltså en bedömning av just dina förutsättningar och om du anses kunna försörja både dig själv och din man. Därav skadar det inte att ta upp all förmögenhet i din överklagan. Desto mer underlag migrationsverket får desto större chans är det att du får en rättvis bedömning över om du verkligen kan försörja er eller inte. I ditt fall ser jag inte varför det skulle vara negativt att ta upp de fastigheterna eftersom de utgör en kapitaltillgång som du kan ta med i din förmögenhet.

Tyvärr kan jag inte ge dig ett exakt svar eftersom detta är en bedömning som Migrationsverket gör från fall till fall. Jag hoppas att det gav svar på din fråga oavsett!

Caroline Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1253)
2021-12-06 Förlängt uppehållstillstånd
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?

Alla besvarade frågor (97723)