FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt11/10/2018

Hur stor förmögenhet krävs för försörjningskravet?

Jag är gift med en utomeuropeisk man. Vi gifte oss i Sverige i somras. Nu säger migrationsverket att jag inte tjänar tillräckligt för att försörja oss båda. Trots att jag har 600 000 på banken.

Nu har jag ordnat en anställning, så det första hindret är troligtvis undanröjt. Nu undrar jag om försörjningskravet även gäller då han har varit här i ett år och då vi kommer att kallas till intervju. Jag skriver böcker och har inte tid med en anställning.

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag tolkar din fråga rätt så är ni gifta och vill söka uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § Utlänningslagen. Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig när ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen (du) kan försörja dig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för dig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att du kan försörja både dig själv och din man, samt att du har en bostad som är tillräckligt stor för er båda två så att standarden uppfylls. Detta krävs alltså i alla situationer.

Vad är då försörjningskravet? Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön eller arbetslöshetsersättning. Hur mycket inkomst man måste ha för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är. För två sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 7952 kr efter avdragen boendekostnad.

Alternativt kan det även räcka med att ha en tillräckligt stor förmögenhet för att försörja sig själv och sin make/maka. Det finns tyvärr inte något exakt belopp som avgör vad som är just en tillräcklig förmögenhet. Det är något som avgörs i det enskilda fallet.

Hur mycket förmögenhet måste man ha för att uppnå försörjningskravet?
Vad som är tillräcklig förmögenhet är något som bedöms i det enskilda fallet. Det finns dock ett rättsfall i MIG 2017:8 där ett äldre par inte uppfyllde försörjningskravet trots att de drygt hade 2 miljoner kronor i förmögenhet, hyresintäkter och en liten pension. Dock bör det observeras att detta handlar om just deras förhållande. I deras fall hade de ej visat exempelvis hur mycket skulder de hade eller hur deras övriga ekonomiska förhållanden såg ut. Det är helt enkelt en individuell bedömning om hur mycket förmögenhet man måste ha för att uppnå kravet och jag kan därför inte svara på den frågan.

Vad finns det för krav på bostaden? För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum. Eftersom ni har ett barn måste det finnas ytterligare ett rum. Det räcker alltså inte att man kan visa att man står i bostadskö eller kan bo hos kompisar. Kravet är att det ska finnas minst 2 rum och kök för er.

Sammanfattningsvis måste försörjningskravet uppfyllas antingen genom arbetsrelaterad inkomst eller genom att du har en tillräckligt stor förmögenhet. Om du har en tillräckligt stor förmögenhet kan jag tyvärr inte svara på eftersom migrationsverket avgör detta i varje enskilt fall.

Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline LarssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?