Hur stor del kan man testamentera bort?

Hur mycket kan jag testamentera bort?

Om både jag och mina tre barn avlider samtidigt - hur mycket kan jag testamentera bort till en utomstående eller en organisation?

Mina föräldrar är döda. Jag har en bror som är gift och har barn och barnbarn.

Mina barn är inte gifta eller sambos och har inga barn.

Längre bort i släktkedjan finns endast fem kusiner med familjer.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Regler kring arv och testamente hitta du i Ärvdabalken (ÄB), den hittar du här. Du kan själv förfoga över din kvarlåtenskap genom att testamentera bort den till t.ex. utomstående eller organisationer och som utgångspunkt ska ditt testamente respekteras, se mer om det i 9 kap ÄB. För att arvet ska fördelas på ett sätt som inte är förenligt med ditt testamente krävs att någon antingen begär jämkning eller klandrar testamentet.

Jämkning:
Att begära jämkning av ett testamente är främst något bröstarvingar kan göra för att få ut sin laglott. I 2 kap 1§ ÄB står det att bröstarvingar är arvlåtarens barn, eller om dessa inte lever längre, arvlåtarens barnbarn. Om det finns barn eller barnbarn i livet kan alltså dessa begära att testamentet jämkas och således få ut laglotten, vilket motsvarar halva arvslotten, se 7 kap ÄB. Om du har testamenterat bort hela din kvarlåtenskap och någon begär jämkning kommer alltså bara hälften av det du testamenterat bort att fördelas efter testamentet.

Andra situationer då ett testamente kan jämkas är exempelvis om det finns en efterlevande make/maka och testamentet strider mot dennes rätt att få ut kvarlåtenskap till visst värde, om personen som ska ärva enligt testamente uppsåtligen dödat testatorn eller om testamentstagaren inte går att hitta.

Klander av testamente:
Ett testamente kan klandras om det är ogiltigt. Att det är ogiltigt kan exempelvis bero på att det upprättats i strid med lag angående rätten att upprätta testamente eller i strid med de villkor som gäller vid själva upprättandet. Det kan exempelvis handla om egenskaper hos testatorn eller att något formkrav inte uppfyllts. Om du vill läsa mer om detta så finns bestämmelser främst i 9-14 kap ÄB.

Så sammanfattningsvis kan man säga att du har rätt att testamentera bort hela din kvarlåtenskap. Om någon bröstarvinge finns och får sin rätt till arv kränkt på grund av testamentet kan denne begära jämkning. Om ditt testamente är ogiltigt av någon anledning kan det även klandras.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica AhlströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning