Hur stor del har efterarvingar rätt till när den efterlevande maken/makan dör?

Min svärmor avled 2006. Gift med svärfar sedan 1962. svärfar avled 2019.

Svärmor hade tre barn innan giftermålet 1962. De hade två gemensamma barn.

Svärmor fem barn (särkullsbarn) och svärfar två barn (gemensamma).

Bodelningen efter svärfar gav boets värde 1,5 miljoner kronor.

Vi tror att de tre särkullsbarnen avsagt sig arvsrätten till förmån för efterlevande (behöver det göras aktivt av särkullsbarnen?)

Uppskattat värde vid svärfars bortgång är 4,5 miljoner kronor.

Hur stor del av arvet ärver särkullsbarnen och hur stor del ärvs av de gemensamma barnen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur stor del särkullbarnen respektive de gemensamma barnen ska ha. Jag tolkar även frågan som att svärmor hade 1,5 miljoner kr i boet (även fast det står svärfar i frågan) samt att det sedan när svärfar avled 2019 hade han 4.5 miljoner kr i boet. Att din svärmor hade totalt 5 barn, varav 3 var särkullbarn och 2 gemensamma med din svärfar. Medans din svärfar hade 2 barn, de gemensamma barnen.

Din fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB) och berör rätten till efterarv. Frågan berör framför allt beräkning av efterarv.

Efterarv innebär ett arv som man får när båda makarna är avlidna, men som arvingen egentligen hade rätt till när den första avlidna maken avlider. Efterarvet är en kvot del som beräknas på följande sätt: vad arvingarna skulle ha fått vid den första avlidna maken/makan delat med vad den efterlevande maken/maken får i sin helhet (det vill säga får genom bodelningen, kvarlåtenskapen från den efterlevande makan/maken och eventuell enskild egendom). Vilket ger hur stor kvotdelen är. Efterarvingarna har sedan rätt att få storleken av kvotdelen av vad den efterlevande maken äger vid sin död. (3 kap. 1 §, 2 § och 9 §)

I din situation skulle det därmed bli följande: Vid svärmor dör fanns det i boet 1,5 miljoner kr som barnen har rätt till. Din svärmor har totalt 5 barn. Men din svärfar ärver allt (då särkullbarn avstår sig arvet till förmån för den efterlevande maken) med ett totalt värde på 1,5 miljoner kr. (3 kap. 1 §, 2 § och 9 §)

Alla barnen har, eftersom de inte får ut något arv av sin mor nu, rätt att få ut ett efterarv av henne när hon dör. Vilket kommer vara en kvot del. Kvot delen beräknas utifrån vad de skulle ha fått (kvarlåtenskapen från svärmorn skulle ha varit 1.5 miljoner kr/2 =750 000 kr, eftersom det ska ske en bodelning innan arvet kan fördelas där värdet av egendomen som de har ska hälften delas. Om det skulle vara så att jag har missuppfattat frågan och bodelning redan har skett, att kvarlåtenskapen är 1.5 miljoner efter bodelningen, är det bara att räkan om kvotdelen men utgå ifrån att kvarlåtenskapen är 1.5 miljoner istället för 750 000 kr) delat med vad den efterlevande maken/makan totalt fick. (3 kap. 1 §, 2 § och 9 §)

Alla barnen har därmed rätt till 750 000/5 = 150 000 var i arv av din svärmor. Vilket ger en kvot del på 150 000/1500 000 = 0.1 = 10 % var av den kvarlåtenskap som finns efter att den efterlevande maken har dött. (3 kap. 1 §, 2 § och 9 §)

Särkullbarnen har såldes rätt att få ut 10 % var, det vill säga 30 % tillsammans. De gemensamma barnen har rätt att först få ut, tillsammans 20 % av kvarlåtenskapen som ett efterarv av sin mor. Resterade av vad som finns kvar av din svärfar kvarlåtenskap efter att efterarvet ska fördelas på hans arvingar, som ett arv av honom. Det vill säga de två gemensamma barnen. (3 kap. 1 §, 2 § och 9 §)

Särkullbarnen därför rätt att tillsamman få ut 30 % av din svärfars kvarlåtenskap och de gemensamma barnen får 20 % (som ett efterarv från sin mor) plus resterande del av kvarlåtenskapen som finns kvar som ärv efter deras far, det vill säga 50 %, totalt 70 % av hela kvarlåtenskapen/boet.

Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”