Hur stor del får syskonen i arv om pappan testamenterat bort allt till ett av syskonen?

2017-11-15 i Laglott
FRÅGA
Hej! Min mamma dog för några år sedan. Min pappa avled för en tid sedan och efterlämnar ett testamente som säger att all hans kvarlåtenskap ska gå till ett av tre syskon. Det finns inget äktenskapsförord och hans tillgångar uppgår till 1800000. Hur stor del får var och en av de tre syskonen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Laglott
Även om testamentet säger att allt ska gå till en av er syskon så har de två andra syskonen rätt till sin laglott. Laglotten motsvarar hälften av arvslotten. Om testamentet inte hade funnits hade ni delat lika på 1 800 000 och fått 600 000 kr vardera (arvslott). Laglotten motsvarar hälften av det, 300 000 kr. Detta framgår av 7 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB).

För att få ut laglotten måste dessa två syskon jämka testamentet inom sex månader från att de fått ta del av testamentet, 7 kap. 3 § ÄB. Detta gör syskonen genom att meddela sitt anspråk till syskonet som skulle få allt (testamentstagaren) Väljer det syskonet att inte acceptera begäran om jämkning har de andra två syskonen inte något annat val än att vid domstol väcka talan om jämkning för att få ut sin laglott.

Om de två syskonen begär ut sin laglott får de 300 000 kr vardera och det ena syskonet får 1 200 000 kr.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du behöver mer hjälp kan du kontakta våra jurister här.
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?