Hur stor del av kvarlåtenskapen utgör särkullbarnets laglott?

2019-12-04 i Laglott
FRÅGA
Hej! Makarna A och B har tre gemensamma barn, make A har även ett särkullbarn. Det finns ett ensidigt äktenskapsförord som säger att all egendom som maka B äger (medförd och som förvärvas framledes) är enskild egendom. Det finns även ett ömsesidigt testamente där makarna ärver varandra med undantag för särkullbarnets laglott. Make A avlider och lämnar efter sig 200 000 kr (boets behållning efter avdrag av skulder, begravningskostnader etc.). Hur stor del av boets behållning utgör i detta fall särkullbarnets laglott?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar hur stor del av kvarlåtenskapen som utgör särkullbarnets laglott. Detta regleras i ärvdabalken (ÄB).

Arvslott och laglott

Arvslotten är den del av kvarlåtenskapen som bröstarvingarna (barnen) är berättigade till efter att en bodelning har skett med anledning av dödsfall, i detta fall 200 000 kr. Har make A 4 bröstarvingar, varav 1 är särkullbarn, så är särkullbarnets arvslott 1/4 av kvarlåtenskapen efter att bodelning skett, (2 kap. 1 § 2 st ÄB). Den efterlevande maken har företrädesrätt till arvet som de gemensamma bröstarvingarna ska ärva efter make A, vilket innebär att de gemensamma bröstarvingarna inte kan få ut sitt arv direkt, till skillnad från särkullbarnet, (3 kap. 1 § ÄB).

Laglotten utgörs av halva arvslotten, (7 kap. 1 § ÄB). Det vill säga att laglotten är 1/8 om arvslotten är 1/4. I detta fall blir särkullbarnets laglott alltså 1/8 av 200 000 kr = 25 000 kr.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (713)
2020-02-27 Gåva har inskränkt laglott - vem riktar man talan mot?
2020-02-26 Vilka möjligheter finns för bröstarvinge att begära jämkning av kapitalförsäkring/gåva?
2020-02-19 Hur mycket får en förälder testamentera bort?
2020-02-18 Kan man göra sina barn arvslösa?

Alla besvarade frågor (77459)