Hur stor del av din villa får du hyra ut för att det inte ska beskattas som näringsverksamhet?

FRÅGA
HejOm jag har en privat villa som jag tänker hyra ut, hur stor del av den får jag hyra ut den i procent samt hur många hyresgäster får jag ha? Jag vill göra så att det skattas som kapital och ej näring. Är det så att man endast får hyta ut 50% av boendet högst?Vad gäller då om jag har de som inneboende och jag själv bor i huset. Gäller det fortfarande 50% av boytan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är det juridiska problemet?

Av din fråga framgår att du äger en privatvilla som du vill hyra ut så att du beskattas i inkomstslaget kapital istället för som näringsverksamhet. Du undrar därmed hur stor del av boytan du kan hyra ut för att detta ska vara möjligt. Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).

Hur stor del av din villa får du hyra ut för att det inte ska beskattas som näringsverksamhet?

För att inkomsterna från uthyrningen ska beskattas i inkomstslaget kapital så behöver din villa definieras vara en privatbostadsfastighet som används som privatbostad. Med privatbostadsfastighet avses småhus med eller utan mark som utgör småhusenhet och som är en privatbostad (2 kap 13 § IL). Med privatbostad avses ett småhus som till övervägande del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till dig för permanent boende eller som fritidsbostad. Ett småhus som är inrättat till bostad åt två familjer räknas som privatbostad om det till väsentlig del används eller är avsett att användas av dig eller närstående till dig som permanent boende eller fritidsbostad (2 kap 8 § IL). Som närstående räknas till exempel föräldrar och syskon (2 kap 22 § IL). Man kollar alltså på inte hur många hyresgäster du har utan hur stor del av boendet som är avsedd som permanent boende för dig eller närstående. Att det ska vara "avsett" att användas som permanent boende innebär att du som ägare eller närstående inom rimlig tid ska använda småhuset på detta sätt. Övervägande del av din villa (mer än 50%) måste alltså användas eller vara avsedd att användas som permanent boende för att det ska beskattas i inkomstslaget kapital.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?