Hur stor chans har vi att få igenom en adoption?

2019-02-18 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag har ett barn på snart 14 år. Pappan har aldrig haft vårdnad och vi separerade när sonen var ca 2år. Pappa har endast haft ungänge med sonen under en kort period och då med kontaktperson. Senaste 10 åren har de inte träffats eller haft någon kontakt. Pappan har dömts till rättspsykiatrisk vård med särskilde utskrivningsprövning pga allvarlig psykisk störning. Han har levt som uteliggare och inte haft ett arbete de senaste åren. Jag är idag gift och har fler barn med min man. Min man har tagit papparollen från dag 1, han och sonen har en fin och nära relation. Min man tar även samma ekonomiska ansvar som jag för sonen och delaktig i allt kring honom. Han gör ingen skillnad på barnen. Sonen har en stor önskan att min man adopterar honom. Jag undrar hur stor chans vi har att få igenom en adoption? Hur går man tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om adoption finns i fjärde kapitlet i Föräldrabalken (FB).

De tre inledande bestämmelserna i 4 kap. FB stadgar att vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges största vikt, att ett barn endast får adopteras om det med beaktande av samtlig omständigheter är lämpligt samt att barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågan. Barnets åsikter ska sedan tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Enligt 4 kap. 6 § FB är det okej att en make eller sambo med dennes samtycke får adoptera dennes barn. Fortsättningsvis anges 4 kap. 8 § FB att ett barn inte får adopteras utan samtycke från den förälder som är vårdnadshavare. Eftersom ditt barns pappa är inte är vårdnadshavare till barnet så krävs inte samtycke från honom. Enligt 4 kap. 18 § har han dock en rätt att yttra sig om adoptionen, om det inte anses uppenbart obehövligt eller liknande skäl. Detta bestämmer domstolen.

Ett barn som har fyllt 12 år måste själv ge sitt samtycke till adoption för att det ska vara möjligt, se 4 kap. 7 § FB.

Själva adoptionsförfarande går till så att din man (den som vill adoptera) ger in en ansökan till den tingsrätt där ditt barn har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Det är sedan upp till rätten att se till att frågan om adoption blir tillräckligt utrett för att få ett tillräckligt underlag för att se om adoptionen är till barnets bästa. I ert fall kan det faktum att ditt barn har har vuxit upp med din man och betraktar honom som sin förälder tala för att en adoption anses vara ditt barns bästa. Att pappan inte har träffat barnet på tio år är också en sådan sak som talar för att en adoption anses vara i barnets intresse. Jag skulle alltså bedöma chansen att domstolen godkänner en adoption som god.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Maja Qvarnström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1174)
2019-05-20 Böter från kollektivtrafik - vem hamnar hos kronofogden?
2019-05-20 Vem får vårdnaden om min son om jag dör?
2019-05-18 Hur bestämmer man var barnen ska gå i skola vid gemensam vårdnad?
2019-05-18 Rätt till umgänge med sitt barn

Alla besvarade frågor (69135)