Hur stor brottsskadeersättning kan man få för sexuellt ofredande?

FRÅGA
Hej, jag behöver er hjälp. Jag har blivit utsatt för sexuellt ofredande. Killen är 18 år och jag är under 18, är 17. Han tog på mig och kysste mig några gånger fast jag inte ville. Min fråga är nu hur mkt ersättning för kränkning jag kan få?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag säga att jag beklagar den uppkomna situationen. Som jag tolkar din fråga undrar du hur mycket brottsskadeersättning du kan få för brottet du har blivit utsatt för. Din fråga aktualiserar främst bestämmelser i brottsbalken (BrB).

Otillåten beröring av sådan art som typiskt sätt anses kränka en persons sexuella integritet kan utgöra brottet sexuellt ofredande (BrB 6 kapitlet 10 § 2 st.). Att ta på någons kropp och kyssa hen utan samtycke räknas som sexuellt kränkande. Det framgår inte om du uttryckligen sagt ifrån dock, så utan djupare kunskap i de faktiska förhållandena är det svårt att avgöra konkret om brott faktiskt förövats, men det som däremot är tydligt är att handlingarna du beskrivit absolut kan vara otilltåna. Du skriver att du inte ville och det har alltså skett utan ditt samtycke, upprepade gånger.

Brottsoffermyndigheten har en referatsamling där man kan ta del av liknande fall för att få en uppfattning om hur mycket man kan tänkas få. Ersättningen för sexuellt ofredande mot vuxna ligger på ca 5000 kr (referatsamlingen s.97-99), och det kan bli högre beroende på hur omständigheterna ser ut. Ersättningen kan möjligen bli högre eftersom du är 17 år (referatsamlingen s. 111- 113).

Vidare vill jag tillägga att du har rätt till målsägandebiträde i domstolen såvida de inte är uppenbart att du saknar behov av det (1 § 1 p. lagen om målsägandebiträde) Detta, eftersom du blivit utsatt för ett sexualbrott. Min rekommendation är att du begär ett målsägandebiträde. Med hjälp av ett målsägandebiträde som dels kan utgöra ett stöd under hela processen, kan du dessutom få svar på hur mycket du ska begära. När en förundersökning inletts kan ni då framföra denna begäran till polisen. Det som sker därnäst är att domstolen beslutar om din begäran godkänns och i sådant fall får du ett målsägandebiträde (du kan också önska ett).

Sammanfattning

I det fall du beskriver kan jag alltså inte ge dig en exakt summa då jag behöver ytterligare information om händelsen. Det viktiga är dock att själva skadeståndet är beroende av samt hänger ihop med att brott förövats. Min rekommendation är att du först och främst polisanmäler händelsen och om möjligt, säkrar bevis. Med bevis menar jag att du exempelvis tar kort på märken som du kanske fått på kroppen, tar reda på om det fanns vittnen på plats och om du kanske har någon sms-konversation mellan er gällande det som hänt. Det kan du nämligen visa för polisen.

Jag hoppas det löser sig för dig, du är vart välkommen att återkomma till oss på Lawline igen vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Siva Arif
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (434)
2021-09-12 Koppleri att berätta om fördelar av prostitution?
2021-09-05 Vad innebär främjande av sexköp?
2021-08-31 Brottet utnyttjande av barn för sexuell posering
2021-08-30 Vad innebär begreppet sexuell posering i 6 kap. 8 § BrB?

Alla besvarade frågor (95730)