Hur stor är vinstskatten på fastighet? Vinstskatt på bil?

2019-07-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Min bror och jag är enda arvingar efter min mor. Vi ärver två fastigheter som är värderade till 4.300000 kr och 950000 respektive. Min bror ska överta båda fastigheterna. Vi har fått information om att man från det beräknade marknadsvärdet skall dra en vinstskatt om 22 eller 30%. Vilket gäller?Min bror skall också överta en bil värderad till 200000kr. Skall det räknas av vinstskatt från marknadsvärdet på den också innan min bror ersätter mej?Undrar syster
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller bostad för privat bruk skattar man på 22/30 av vinsten. Skatten som ska betalas är 30 % av denna summa. För att räkna ut vinstskatt på fastigheterna tar ni alltså vinsten gånger 22/30, vilken i sin tur gångas med 30 %. Låt säg att vinsten exempelvis är 100 000kr. Då är vinsten som ska beskattas 73 333 kr (22/30 av 100 000 kr). Skatten är 30 % av denna summa, det vill säga 22 000kr. Vinstskatten för privatbostäder sägs därför ibland vara 22%.

Vad gäller bilen finns inte vinstskatt på samma sätt som för fastigheter. Ni skall alltså inte räkna av vinstskatt på bilen innan din bror ersätter dig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll