FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott16/05/2019

Hur stor är risken för att dömas för övergrepp i rättssak?

Hej

Jag ska vittna i en rättegång.

Jag var där nu för å hälsa på innan å lägga lite nervositet på hyllan. Vi pratade å vi kom in på att den åtalade ibland försöker påverka vittnen. Jag nämnde då att den åtalade typ gjort det mot mig (vi är gamla vänner). Dom tyckte jag skulle gå till polisen å göra en tilläggsanmälan till den kommande rättegången.

Kände att det är väl bra om det kommer med så rätten förstår hur han beter sig.

Men väl hos polisen så går inte det utan då måste jag göra en helt ny anmälan. Något jag inte vill då jag inte kände mig hotad av han.

Men enligt polisen så måste jag!

Kändes hur löjligt som helts då den åtalade bara skrivit att han vet att vi inte är vänner om jag vittnar. Dom råkade även få reda på att han besökt mitt jobb. Hade bara jobbat i den butiken några veckor. Så han visste inte jag jobbade där.

Jag sa att jag blev nervös av å se han i butiken men inte kände mig hotad. Han visste ju inte att jag jobbade där. Så han var inte där för å söka upp mig.

Men kände mig så påhoppad av polisen att dom ville ha det till att han hotade mig!

Känns som hela förhöret handlade om å sätta dit han. Något jag inte ville!

Hur stor chans är det att en sån här anmälan läggs ner?!

Jag sa till dom att detta kändes löjligt det var ju bara småsaker å jag hade ju inte känner mig hotad.

Vill inte göra en anmälan utan blev mer eller mindre tvingad till det.

Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått situationen rätt så ska du vittna i rättegång, och att du känner den åtalade. Den åtalade har skrivit till dig att ni inte längre kommer att vara vänner om du vittnar, samt besökt dig på ditt jobb - vilket dock endast var en slump. Polisen förmådde dig dock till att göra en polisanmälan på grund av detta, och du undrar därför hur stor chans det är att anmälan läggs ned. För att få svar på din fråga så får vi gå in i Brottsbalken (BrB) och kika. Innan jag börjar så vill jag dock bara säga att jag förstår att det är en jobbig situation som du har hamnat i, men att jag ska göra mitt bästa för att ge dig vägledning!

Att försöka hindra någon från att vittna kan vara ett "övergrepp i rättssak"

Det kan röra sig om ett övergrepp i rättssak, om någon med våld eller med hot om våld försöker att hindra dig från att vittna. Straffet för detta brott ligger i normalfallet maximalt på fängelse i högst fyra år (BrB 17 kap 10 §). Detta är ett allvarligt brott, och syftet med bestämmelsen är bland annat att se till så att den som har begått ett brott inte skall gå fri därför att ingen vågar anmäla brott eller vittna.

Det ska röra sig om våld, eller hot om våld

För att man ska kunna dömas för brottet så krävs det först och främst att det ska röra sig om våld, eller hot om våld. Själva syftet med gärningen ska också vara att få dig att inte vittna. Först och främst kan man ju därför ställa sig frågan om den åtalades gärningar är att betrakta som våld, eller hot om våld. Det finns ett rättsfall där en person dömdes för ringa övergrepp i rättssak efter att ha sagt till ett vittne innan en rättegång att denne skulle "passa sig för vad han sa i rättegången". Att övergreppet i rättssak är "ringa", innebär att det är en gärning av en mer enkelt beskaffenhet. Maxstraffet här är istället sex månaders fängelse (BrB 17 kap 10 § fjärde stycket).

Jag har svårt att se att ett hot om att du och den inte åtalade inte kommer att vara vänner om du vittnar i rättegång kan klassas som ett hot om våld, såvida det givetvis inte fanns något annat underliggande bakom orden. Detsamma gäller det faktum att du inte den åtalade råkade springa på varandra på din arbetsplats, men å andra sidan så vet jag ju förstås inte vad som sades mellan er vid det tillfället.

Den åtalade ska ha utfört gärningarna med avsikten att få dig att inte vittna

Som jag tidigare nämnde så måste den åtalade med gärningar försökt att få dig att inte vittna. Även om den åtalade försökte att få dig att inte vittna med att säga att inte ni inte längre skulle vara vänner, så kan det (som vi precis sa) knappast räknas som ett hot och därför inte uppfyller alla kriterier. Om den åtalade inte ens visste att du jobbade på din nya arbetsplats, så kan denne knappast kunna påstås ha haft ett bakomliggande syfte i att komma dit för att få dig att inte vittna.

Slutsats

Det är givetvis svårt att med säkerhet kunna uttala sig hur en sådan här sak skulle kunna sluta, vilket även givetvis beror på att jag inte har alla omständigheter som krävs för att kunna göra en säker bedömning. Utefter det som du har berättat så känns det dock tveksamt att den åtalade även skulle kunna dömas för övergrepp i rättssak. Detta då det exempelvis inte verkar ha förekommit ett sådant våld, eller hot om våld, som krävs för att kunna dömas. Den åtalade verkar inte heller ha haft något uppsåt (alltså avsikt) till brottet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen till att ställa en ny om du skulle ha några ytterligare funderingar av något slag.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”