Hur stor är risken för åtal när polisen hittade cannabisplantor hos min kompis som skyller på mig?

2019-02-27 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Min kompis hade 4 plantor cannabis(rätt små plantor) han fick husrannsakan och sa till polisen att det var mina plantor, jag har nog mina fingeravtryck på krukorna och samt några sms där vi pratar om plantorna. Hur står är risken att jag blir åtalad?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du dels i narkotikastrafflagen (NSL) och dels i rättegångsbalken (RB).

Vad krävs för att någon ska kunna bli åtalad för narkotikabrott?
Det är förbjudet att odla och inneha cannabis. Om du dessutom har haft uppsåt till brottet, dvs. en sorts medvetenhet eller avsikt, så kan du dömas för narkotikabrott till högst tre års fängelse (1 § NSL). Rör det sig om mindre mängder kan det istället vara fråga om ringa narkotikabrott och påföljden är då böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Det är svårt att säga vad domstolen kommer att rubricera brottet som men sannolikt kommer det att vara brott av normalgraden när det rör sig om fyra plantor (även om de är relativt små).

För att du överhuvudtaget ska kunna åtalas för brott måste åklagaren alltså kunna bevisa din anknytning till cannabisplantorna och kunna bevisa ditt uppsåt i förhållande till innehavet/odlingen. Med tanke på att det sannolikt finns sms om plantorna samt fingeravtryck ökar självklart risken för att du kommer att åtalas för brottet, jämfört med om polisen och åklagaren endast hade haft din kompis ord att gå på.

Vad händer från husrannsakan fram till ett eventuellt åtal?
Eftersom husrannsakningen gav resultat och din kompis angav dig är nästa steg i förundersökningen att undersöka vem som skäligen kan anses misstänkt för brottet. Hela syftet med förundersökningen är just att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet samt ge åklagaren tillräckligt med material och underlag för att kunna bedöma om åtal ska väckas eller inte (23 kap. 2 § RB). Under förundersökningen utreds brottet i så stor utsträckning som möjligt och därför hålls i de allra flesta fall förhör med den som är misstänkt och eventuella vittnen. Du kommer därmed sannolikt att kallas till förhör.

När förundersökningen är klar kan fortsättningen gå i två riktningar. Det första alternativet är att åklagaren anser att det finns tillräckligt med bevisning för att framgångsrikt åtal ska kunna väckas mot dig. I så fall väcker hen åtal genom att upprätta en stämningsansökan så att saken tas till domstol. Åklagaren har åtalsplikt och måste alltså väcka åtal om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott (20 kap. 6 § RB). Det andra alternativet är att åklagaren inte tycker att det finns tillräckligt med bevisning för en fällande dom och i sådana fall läggs förundersökningen ner.

Sammanfattningsvis är det alltså svårt att säga exakt hur stor risk det är för att du åtalas för cannabisodlingen. Polis och åklagare kommer att försöka klarlägga din skuld i den kommande utredningen. Anser åklagaren att tillräckliga bevis mot dig finns efter att förundersökningen har avslutats så kommer du att åtalas. Till din fördel är att cannabisplantorna befann sig hos din kompis och inte hos dig. Till din nackdel är sms:en och eventuella fingeravtryck. Allt är i slutändan en bevisfråga för åklagaren.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (419)
2020-05-31 Påverkar ringa narkotika möjligheten till körkort? Vad är straffet ?
2020-05-29 Vad ett narkotikabrott kan innebära för en persons arbetssituation
2020-05-27 Är det straffbart att bruka cannabis och vad kan påföljden bli?
2020-05-25 Är cannabisknoppar lagliga?

Alla besvarade frågor (80676)