Hur stor är laglotten om det finns fyra bröstarvingar?

FRÅGA
Hur stor är laglotten om det finns 4 bröstarvingar?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som bröstarvinge har man rätt till en lagstadgad laglott. Laglotten är halva arvslotten enligt 7 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Finns det fyra bröstarvingar delar de på halva arvslotten. Vi säger att kvarlåtenskapen är 800 000 kr.

Arvslott: 800 000 / 2 = 400 000 kr.

Laglotten per bröstarvinge: 400 000 / 4 = 100 000 kr.

Bröstarvingar måste jämka om sin laglott för att få ut sin del. Görs inte detta inom 6 månader, se 7 kap. 3 § ÄB, går bröstarvingen miste om sin rättighet.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (857)
2020-09-26 Vad händer om banken inte godkänner att vi övertar lånet på fastigheten?
2020-09-25 Vad är ett dödsbo?
2020-09-25 Testamentera vårdnad av barn
2020-09-20 Vad händer med egendom som en gång getts mellan syskon om gåvomottagaren avlider?

Alla besvarade frågor (84399)