Hur stor är laglotten?

2020-10-27 i Laglott
FRÅGA
Jag är gift och har särkullbarn. Hur stor del är laglotten om jag efterlämnar enmiljon sek?Är laglotten en 1/4 miljon eller en 1/2 miljon?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om arvsrätt finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Där framkommer det att barn har bäst rätt till arv efter en avliden förälder. Utgångspunkten är att arvet fördelas på antalet barn till den avlidne. (2 kap. 1 §) Dock kan den avlidne föräldern genom testamente göra en annan fördelning av arvet än den som lagen satt upp. Däremot har barn alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgörs av hälften av den del av arvet som bröstarvingen skulle fått ifall den rättsliga regleringen följts. (7 kap. 1 §) Detta innebär att om det är 2 barn så har vardera barn rätt till 50% av arvet efter den avlidne föräldern, vilket ger att deras laglott är hälften av 50% - dvs. 25%.

I din fråga framkommer det inte hur många barn som skulle få dela på ditt arv varav jag inte kan ge ett närmare svar än ovanstående. Jag hoppas du fått lite vägledning. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (836)
2021-06-11 Går det att göra ett barnbarn arvslös?
2021-06-10 Förstärkt laglottsskydd gåva
2021-06-09 Kan man testamentera två olika tomter till vardera barn?
2021-06-09 När används det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ärvdabalken?

Alla besvarade frågor (93109)