Hur stor är laglotten?

Jag är gift och har särkullbarn. Hur stor del är laglotten om jag efterlämnar enmiljon sek?

Är laglotten en 1/4 miljon eller en 1/2 miljon?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om arvsrätt finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Där framkommer det att barn har bäst rätt till arv efter en avliden förälder. Utgångspunkten är att arvet fördelas på antalet barn till den avlidne. (2 kap. 1 §) Dock kan den avlidne föräldern genom testamente göra en annan fördelning av arvet än den som lagen satt upp. Däremot har barn alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgörs av hälften av den del av arvet som bröstarvingen skulle fått ifall den rättsliga regleringen följts. (7 kap. 1 §) Detta innebär att om det är 2 barn så har vardera barn rätt till 50% av arvet efter den avlidne föräldern, vilket ger att deras laglott är hälften av 50% - dvs. 25%.

I din fråga framkommer det inte hur många barn som skulle få dela på ditt arv varav jag inte kan ge ett närmare svar än ovanstående. Jag hoppas du fått lite vägledning. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline BåghammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”