Hur stor andel vid ett arv går till barnen respektive makan?

2018-01-23 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej,Jag har tre barn från ett tidigare äktenskap och min fru inga. Hur stor andel av våra gemensamma tillgångar (100%) går till min fru och hur stor andel till mina tre barn? Det finns inga särkullebarn.Vi har ett äktenskapsförord i vilket vissa tillgångar är min frus enskilda egendom så frågan gäller (naturligtvis) de tillgångar som inte är specificerade i äktenskapsförordet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga på följande sätt. Du har 3 barn från ett tidigare förhållande, och att du nu är omgift. Att barnens mamma inte är din nuvarande fru. Jag tolkar även frågan att din nuvarande fru inte har några barn alls, samt att du och din nuvarande fru inte har några gemensamma barn.

Det som är lite förvirrande är att du skrivet att det inte finns några särkullbarn, men tror du menar att det inte finns några gemensamma barn. Eftersom definitionen av särkullbarn är barn som inte är barn till båda makarna, i detta fall barn till både dig och din nuvarande fru. Vilket jag antar att dina 3 barn från ett tidigare äktenskap inte har din nuvarande fru som mamma och därav är särkullbarn enligt definitionen.

Tolkar även frågan som att du vill veta vad som händer när du dör, hur ditt arv kommer att fördelas eftersom du undrar hur mycket dina barn respektive din fru kommer få. Hade det varit en skilsmässa skulle era gemensamma tillgångar tillfalla dig och din fru. Dina barn får inget vid en skilsmässa. Frågan reglers därför i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB).

Bodelning
När någon dör ska det ske en bodelning. Vid en bodelning ska det som är giftorättsgods, allt som är era gemensamma tillgångar, att sammanläggas. Värdet av giftorättsgodset ska efter att skulder och liknande har borttagits att delas på hälften. (Varför skulder dras bort är för att personen med skulden ska så tillräckligt med pengar/egendom för att hypotetiskt sätt kunna betala skulderna). Hälften av giftorättsvärdet kommer att tillfalla din fru och hälften av värdet kommer att tillfalla dig. Den delen du får (och eventuellt enskild egendom) kommer bli din kvarlåtenskap. Den delen som ska tillfalla dina arvingar. (1 kap. 5 ÄktB, 10 kap. 1 §, 11 kap. 1 och 3 § ÄktB).

Din fru får alltså hälften av erat giftorättsgods och eventuellt tillgångar för att täcka eventuella skulder. Din del är din kvarlåtenskap som ska fördelas på dina arvingar. Här kommer dina barn att få ut din kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB).

Arvet
Bröstarvingar ärver, bröstarvingar är barn till den avlidna. Du har 3 barn, om jag tolkar frågan rätt är dina barn från ett tidigare äktenskap och inte barn till din nuvarande fru. Det innebär att dina tre barn har rätt att få ut sitt arv direkt. Dina barn kommer få dela lika på din kvarlåtenskap, det vill säga 50 % av din och din frus gemensamma tillgångar. Barnen kommer få 1/3 var av den delen. Barnen har även rätt att få ut sitt arv direkt, vilket innebär att din fru inte kommer få något av din del av giftorättsgodset. (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB).

Om det hade eller finns gemensamma barn kommer de barnens del av sitt arv, deras del av din kvarlåtenskap att till falla din fru med fri förfoganderätt. Vilket innebär att din fru då kommer att få ut mer än bara 50 % av giftorättsgodset. Gemensamma barn har senare rätt till efterarv. (2 kap. 1 och 2 § ÄB).

Det finns dock en regel – basbeloppsregeln – som är till fördel för din fru, den efterlevande makan, som säger att hon har rätt att få ut 4 gånger prisbasbeloppet. Får inte hon ut så mycket i bodelningen samt enskild egendom så kommer hon ha rätt att få ut resterande del av din kvarlåtenskap. Dina barn har dock då rätt till efterarv sedan. (2 kap. 1 och 2 § ÄB).

Sammanfattning.
Din fru kommer därför att få hälften av era gemensamma tillgångar, dina barn kommer att få din del av kvarlåtenskapen vilket också är hälften av din och din frus gemensamma tillgångar.

Barnen kommer få 1/3 var av dina 50 % av tillgångarna.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!

Sofia Wedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (688)
2022-01-25 Hur påverkas bröstarvingars arvslott vid överlåtelse av egendom till andra?
2022-01-23 Förklaring av äktenskapsförord, lagstadgad arvsrätt mellan makar och vem som är arvtagare
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv

Alla besvarade frågor (98667)