Hur stor andel ärver arvingarna efter morbrors efterlevande fru?

2019-05-05 i Efterarv
FRÅGA
Vår avlidna morbrors fru har nu också avlidit. Inga barn har de. Hur stor andel ärver arvingarna efter vår morbror? Arvingar till morbrors syskon och syskonbarn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en av makarna i ett gift par avlider ärver den efterlevande maken kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. När den efterlevande maken avlider ska en kvotdel på arvet från den först avlidna maken delas ut till dennes arvingar som ett efterarv (3 kap. 2 § ÄB).

För att veta hur stor andel ni ska ärva efter er morbror behöver man veta hur stort arv han lämnade efter sig till sin fru och hur mycket detta var i förhållande till fruns egna tillgångar.

Exempel

Om vi tar som exempel att er morbror lämnade efter sig 100.000 kr som frun ärvde och fruns tillgångar var 200.000 kr innan arvet leder det till att hon efter arvet hade 300.000 kr. Hela hennes förmögenhet består då av 1/3 arv från er morbror och 2/3 egen förmögenhet.

Kvotdelen 1/3 är då det man beräknar ert efter arv efter. Oavsett om det finns mer eller mindre pengar i er morbrors frus bo nu ska ni som arvingar till er morbror ärva 1/3 av vad som finns i er morbrors frus bo.

Om boet stigit i värde och nu exempelvis är värt 600.000 kr ska ni som arvingar till er morbror dela på 1/3 av det, dvs 200.000 kr. Om boet minskat i värde och nu endast är värt 90.000 kr ska ni som arvingar till er morbror dela på 1/3 av det, dvs 30.000 kr. Resterande 2/3 av boet går till er morbrors frus arvingar.

Hur blir det i vårt fall?

Exakt hur ert arv kommer se ut går inte att svara på eftersom det är beroende av hur mycket tillgångar som finns i boet och hur tillgångsförhållandena såg ut när er morbror avled. Det viktiga man kan säga är att man inte ärver samma summa som någon lämnade efter sig, utan man räknar ut en kvotdel som representerar hur stor andel man ärver.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (677)
2020-05-24 Efterarvsrätt vid värdeminskning i förmögenhetsmassan
2020-05-23 Efterarvsrätt efter testamenterad egendom
2020-05-23 Har jag rätt att ärva när min avlidna systers make avlider?
2020-05-20 Är jag berättigad efterarv om jag blir adopterad av min styvfar?

Alla besvarade frågor (80280)