Hur stoppar jag gallring av offentliga handlingar?

Hur får jag ut bevis för att tjänstemän varit jäviga, partiska och osakliga för att kringgå lagstiftningen? Jag har epostloggar som visar att de tillsammans skrivit ett yttrande mot mig trots att de innehaft flera olika roller i mitt ärende. Det framgår i ämnesrubriken att det är mig de mailat om.

Jag begärde ut epostmeddelandena i höstas men utsattes för en så grov kränkning att JO nu utreder det. Jag orkade inte då överklaga avslaget från kammarrätten.

Nu har jag begärt ut eposten igen. Först vägrade myndigheten ge mig ett nytt överklagningsbart beslut, sen fick jag ett ickediarefört beslut o nu har de inte rättidsgranskat min överklagan så kammarrätten skickade tillbaka den.

Utifrån myndighetens agerande så måste innehållet i eposten vara fyllt med bevis mot dem. Men de börjar raderas om en månad. Vad ska jag göra för att stoppa raderingen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Hur du kan få ut bevis för att tjänstemän varit jäviga är dessvärre svårt att besvara utifrån att jag inte är mer insatt i situationen än vad du redogjort för i din fråga. Däremot har du, i enlighet med vad du tidigare gjort, möjlighet att begära ut de aktuella e-postmeddelandena. För att begära ut meddelandena vänder du dig till den myndighet där de är upprättade eller förvarade.

Det finns en möjlighet för dig att stoppa raderingen av e-postmeddelandena, och det är genom att du begär ut dem. Om du får avslag av myndigheten att ta del av en allmän handling är det möjligt att överklaga beslutet till kammarrätten (6 kap. 7-8 § offentlighets- och sekretesslagen).

Det är fastställt i flertalet mål att en myndighet inte får förstöra handlingar under tiden för prövning. Om så skulle ske kan det till och med vara straffbart. Som exempel kan nämnas rättsfallet B 7034-02 från Svea Hovrätt. I det aktuella målet hade en person begärt ut 350 brev från dåvarande biskopen i Stockholm. Biskopen vägrade lämna ut breven, vilket överklagades till kammarrätten. Kammarrätten fastslog att breven var offentliga handlingar. Istället för att lämna ut dessa offentliga handlingar valde biskopen att återsända en del av breven till avsändarna och att förstöra resten. Tilltaget ledde till att hon åtalades och dömdes för tjänstefel av hovrätten.

Även Justitiekanslern har uttalat att i den stund som en handling begärs utlämnad ska handlingen bevaras i vart fall så länge den behöver vara tillgänglig för att ytterst domstolarna ska kunna ta ställning till om handlingen är allmän eller inte och om den i så fall ska lämnas ut eller inte (jfr JK 3891-14-21).

Råd i ditt fall

Min rekommendation är att du vänder dig till den aktuella myndigheten och begär ut meddelandena. Om du får avslag rekommenderar jag att du begär att få ett överklagbart beslut och överklagar det till kammarrätten. Enligt praxis får e-post meddelandena inte raderas under tiden de är föremål för prövning av domstol.

Önskar du mer hjälp med ditt ärende är du varmt välkommen att anlita en jurist vid Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo