Hur startar jag ett bettingföretag?

2019-03-17 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag arbetar med att lansera en bettingtjänst där användarna tillåts att betta på prestationen av låtar, album och artister. Nedan följer en beskrivning och mina frågor, men i grund och botten vill jag ha svar på frågan; är det juridiskt gångbart för mig att skapa den här tjänsten eller kommer jag stöta på patrull?Exempel på bets är:* Kommer låten 7 rings av Ariana Grande ha mer än 10 miljoner streams efter en månad?* Kommer låten 7 rings av Ariana Grande att vara rankad 1:a på världslistan mer än två veckor?1. Finns det något juridiskt hinder mot den här typen av betting som inte förekommer för sportsbetting? Jag vill veta om det finns några juridiska skillnader såväl på svensk som internationell nivå.Bettingbolag får använda sportlags namn på sina bettingsidor, men verkar inte få använda bilder på spelare eller lags logotyper. Frågor:2. Gäller samma i musikens värld? 3. Får man använda bilder på artister (som är godkända för kommersiellt bruk)? 4. Viktigast: Får man använda deras namn på samma sätt som sportbettingbolag använder sportlags namn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Från den 1 januari 2019 gäller i Sverige en ny spellag innebärande att fler aktörer än tidigare kan söka spellicens. För att anordna spel och vadhållning i Sverige krävs det att du ansöker och beviljas licens. För att läsa om och ansöka om spellicens kan du läsa närmre på Spelinspektionens hemsida.

Det finns inget uttryckligt förbud mot att anordna betting för musik jämfört med exempelvis sportsbetting. Det finns redan nu en del aktörer som erbjuder s.k. entertainment betting, genom vadslagning om vem som ska vinna Melodifestivalen, vem som ska bli nästa James Bond etc. De uttryckliga undantag i spellagen som avser vadhållning är bland annat att det inte får ske vadhållning på händelser eller evenemang som är stötande eller olämpliga från allmän synpunkt, inte heller är det tillåtet med vadhållning på evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under arton år (8 kap. 2 § Spellagen). Inga av förbuden förefaller som tillämpliga på sådan vadhållning du beskriver i din fråga varför det torde vara tillåtet, under förutsättning att du i övrigt bedöms som lämplig och beviljas en licens.

Tyvärr går det inte att besvara hur övriga länder förhåller sig till den betting du beskriver, då lagarna skiljer sig åt mellan olika länder. Däremot kan jag rent generellt inte finna att det skulle vara förbjudet. Tvärtom så är Sveriges spelmarknad i mångt och mycket hårdare reglerad än många andra länders.

Upphovsrättsliga bestämmelser

Anledningen till att bettingföretag inte använder fotografier är att den som tagit bilden har en upphovsrätt, alternativt att den som köpt rättigheten till bilden har upphovsrätt (jfr 1 § Upphovsrättslagen). Upphovsrätten ger rättighetsinnehavaren en ensamrätt att förfoga över verket genom att göra det tillgängligt för allmänheten (2 § Upphovsrättslagen). Att göra något tillgängligt för allmänheten kan avse bland annat att publicera bilden på en hemsida. Ett upphovsrättsligt skydd kan finnas för alla foton och du ska aldrig använda någon annans bild utan tillstånd.

Det är ingen skillnad avseende det upphovsrättsliga skyddet inom musikens värld än inom andra områden. Om du har tillåtelse av en upphovsrättshavare att använda en bild är det fritt fram. Använder du en bild utan upphovsrättshavarens tillåtelse gör du dig skyldig till ett upphovsrättsligt intrång, vilket kan bli kostsamt. Det finns bilder under bland annat Creative Commons-licens som är fria att använda, i regel både för privat och kommersiellt syfte. Du får således använda bilder på en artist, under förutsättning att du har upphovsrättshavarens tillåtelse. Tillåtelsen kan du få antingen direkt genom ett avtal med upphovsrättshavaren, eller genom att det är en bild som är fri att använda för kommersiellt syfte.

Varumärkesrättsliga bestämmelser

Ett artistnamn kan vara varumärkesskyddat, vilket även ett sportlag kan vara. I grund och botten är det inte heller ur varumärkesrättsligt hänseende någon skillnad mellan användning av ett varumärkesskyddat artistnamn eller ett varumärkesskyddat lagnamn.

Ensamrätten till ett varumärke innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett varumärke som är identiskt med det för varor eller tjänster av samma slag, identiskt med eller liknar varumärket för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varumärket. Som användning anses att förse varor eller förpackningar med varumärket, att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under varumärket, att importera eller exportera varor under varumärket eller att använda varumärket i affärshandlingar och reklam (jfr 1 kap. 10 § Varumärkeslagen).

Rent konkret innebär det att om exempelvis en artist varumärkesskyddat sitt artistnamn för exempelvis kläder får du inte själva trycka upp kläder med vederbörandes artistnamn. Däremot är det inga problem att använda namnet i en tjänst som den du beskriver där artistnamnet bara nämns. Det är ingen skillnad mellan att använda ett artistnamn jämfört med ett fotbollslags namn.

Sammanfattning och råd

För att starta en bettingtjänst är min rekommendation att du ansöker om spellicens av Spelinspektionen. Du kan läsa mer om reglerna och förfarandet för ansökan på myndighetens hemsida.

Det är i praktiken ingen skillnad avseende reglerna om användning av bilder eller varumärken om det handlar om en musikartist eller sportsammanhang. För att använda bilder som annan har upphovsrätt till krävs det upphovsrättshavarens tillåtelse, eller att det är en bild som är tillåten att använda fritt i kommersiellt syfte.

Min rekommendation om du väljer att gå vidare med ansökan om licens är att du anlitar en jurist som är dig behjälplig med ansökan och andra juridiska frågor som uppkommer på vägen. För ändamålet kan en jurist på Lawlines juristbyrå vara behjälplig. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (744)
2019-08-01 Får man citera någon annans text?
2019-07-31 Vad är straffet för plagiat?
2019-07-29 Ett självständigt verk?
2019-07-28 Är användning av VPN-tjänst laglig?

Alla besvarade frågor (72087)