Hur startar jag betingbolag?

Hej, jag är intresserad att start en beting butik i Sverige och undrade vad lag och regler gäller och om jag får starta en?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Av din fråga är det något oklart med om du är intresserad att starta en butik som är ombud för t.ex. ATG eller liknande spelbolag, eller om du vill starta ett eget spelbolag. Genomgången nedan kommer att bli övergripande då det är vad som ryms inom expresstjänsten. För en detaljerad genomgång behöver du en jurist som går igenom allting utifrån dina personliga förutsättningar.

Om du vill öppna butik som ombud

Om du vill öppna en spelbutik som ombud för t.ex. ATG eller annat spelbolag är det ett avtal mellan dig och spelbolaget. I det fallet får du helt enkelt kontakta ATG eller andra bolag för att se om ni kan komma överens. Bolagen ställer ofta höga krav på den som vill bli ombud. Ofta krävs det att butiken har en stor omsättning, att du är kreditvärdig osv.

Om du vill starta ett eget spelbolag

Regler om vad som gäller för spelbolag finns i spellagen. Spellagen gäller spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar (1 kap. 1 § spellagen). I det innefattas beting. Spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt och bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Det innebär bland annat att spelen ska ha ett starkt konsumentskydd, det ska råda hög säkerhet i spelen, de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas och spel inte ska användas som ett stöd för kriminell verksamhet (3 kap. 1 § spellagen). Utgångspunkten är att det krävs licens för att tillhandahålla spel (3 kap. 3 § spellagen). Vissa undantag finns, exempelvis för spel där deltagande inte kräver betalning av insats (3 kap. 4 § spellagen). Eftersom du i din fråga skriver beting utgår jag från att det innefattar insats och att det därför krävs licens.

Spellicens får endast ges till den som bedöms ha kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten, kan antas att komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten och i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten (4 kap. 1 § spellagen). Licens får inte ges till den som är i konkurs, är under 18 år, står under förvaltare, i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet (4 kap. 2 § spellagen). Frågor om licens prövas av spelmyndigheten (4 kap. 6 § spellagen). Spelmyndigheten i Sverige är Spelinspektionen.

Om du med betting avser det som benämns vadhållning finns regler därom i 8 kap. spellagen. För vadhållning krävs också licens. Reglerna om licens är desamma som redogjorts för enligt ovan, dock finns det vissa inskränkningar i lagen om vad det får hållas vadhållning för (jfr 8 kap. 1-3 § spellagen).

Du kan läsa mer om licenser och tillstånd på Spelinspektionens hemsida. På samma länk finns även ansökningsblanketter m.m.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister i processen är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo