Hur stämmer jag min dotters skola?

Jag vill stämma min dotters skola för deras passivitet gällande mobbning, kränkning, samt diskriminering och brott mot sekretesslagen...

Vart gör jag det?

Jag har igår skickat en anmälan till skolinspektionen.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom skolinspektionen är huvudansvarig för att se till att skolan följer de regler som finns angående skolans skyldigheter och verksamhet har du gjort helt rätt i att skicka en anmälan till skolinspektionen.

Om skolan har gjort sig skyldig till kränkande behandling av ditt barn kan skolinspektionen i en tvist om skadestånd föra talan för ditt barn. (6 kap 15 § Skollagen) Eftersom du redan har gjort det viktigaste och anmält skolan till skolinspektionen kommer de besluta hur/om de tar frågan vidare.

I din fråga framgår inte omständigheterna kring det som har inträffat så det jag kan göra är att ge allmänna råd om vilka ytterligare möjligheter det finns att anmäla skolan i väntan på besked från skolinspektionen.

JO-anmälan

Åtgärder du kan vidta medan du inväntar svar från skolinspektionen är att JO-anmäla skolan om du anser att du själv eller ditt barn har blivit felaktigt behandlad av skolan. Det absolut enklaste är att skicka in en anmälan via formuläret som finns på JO:s hemsida. Då behöver du bara fylla i det steg för steg och sedan skicka in det.

Om du istället vill skicka in en JO-anmälan via till exempel e-post är det viktigt att du får med punkterna nedanför:

1.Vem klagomålet riktar sig mot, dvs. vilken skola och/eller tjänsteman som du anser har agerat felaktigt.

2.En kort beskrivning av händelsen/händelserna.

3.Det agerande som du anser var felaktigt och motivering till varför du anser att skolan och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt.

4.När händelsen/händelserna inträffade.

5.Ditt namn, adress och eventuellt telefonnummer.

6.Kopior av handlingar som är av betydelse för att visa att skolan och/eller tjänstemannen har agerat felaktigt.

Det kan vara bra att veta att en JO-anmälan blir en allmän handling när den kommer in till Justitieombudsmannen (JO). Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av handlingarna om uppgifterna inte ska hållas hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om JO utreder en anmälan får den som anmälan riktar sig mot reda på namnet på den som klagar. Jo prövar vanligtvis inte anonyma anmälningar.

JO kan inte pröva frågor om skadestånd.

Anmäla till diskrimineringsombudsmannen

Du nämnde i din fråga att skolan även har diskriminerat. Om diskrimineringen gällde någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, som nämns i diskrimineringslagen, kan du göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen, DO.

På DO:s hemsida hittar du anmälningsblanketter för olika sorters diskriminering. Du kan fylla i den blankett som stämmer in på den typ av diskriminering du vill anmäla och skicka in den.

Om du vill ha ytterligare hjälp med att ta ärendet vidare är du varmt välkommen att boka tid med någon av Lawlines jurister direkt via vår hemsida här.

Med Vänliga Hälsningar

Annelie BurströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo