Hur söker man ersättning när man blivit biten av hund?

FRÅGA
HejBlev påhoppad av en hund på gångstigen, små bitmärken på handen ,men pga detta ramlade bakåt och och bröt höften...hur söker man ersättning på detta...
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 1 § i lag om tillsyn över hundar och katter ska de hållas under sådan tillsyn som behövs för att de inte ska orsaka skador eller avsevärda olägenheter. Det föreligger alltså en tillsynsplikt för ägaren att hålla ordning på sin hund så att den, som exempelvis i ditt fall, inte hoppar på andra.

Vidare framgår av 6 § i samma lag att hundens ägare har ett strikt ansvar att ersätta skadan, oavsett om ägaren är vållande till skadan eller inte. Du ska alltså kunna vända dig till ägaren för att göra ditt skadeståndsanspråk gällande. Skadeståndet till den som tillfogats personskada ska ersätta de kostnader som framgår av 5 kap 1 § Skadeståndslagen (SkL). Dessa utgörs av följande:

• 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,

• 2. inkomstförlust, (beräkningen sker enligt 5 kap 3 § SkL.)

3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Sammanfattningsvis är alltså ägaren ansvarig för den skada hunden orsakat. Detta gäller oberoende av om ägaren förfarit oaktsamt,(tillexempel genom att hunden sprang lös). Du kan begära ersättning för de kostnader som framgår av 5 kap 1 § i skadeståndslagen och som även följer ovan i svaret.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (424)
2020-09-28 Jag har blivit biten av en hund, kan jag få skadeståndsersättning av hundägaren?
2020-09-24 Skadestånd på grund av hund
2020-09-20 Vad kan jag få ersättning för vid sakskada orsakad av en hund?
2020-09-19 Vilket skadeståndsansvar har en hundägare vid skador på katt

Alla besvarade frågor (85212)