Hur söker man ersättning när man blivit biten av hund?

Hej

Blev påhoppad av en hund på gångstigen, små bitmärken på handen ,men pga detta ramlade bakåt och och bröt höften...

hur söker man ersättning på detta...

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt 1 § i lag om tillsyn över hundar och katter ska de hållas under sådan tillsyn som behövs för att de inte ska orsaka skador eller avsevärda olägenheter. Det föreligger alltså en tillsynsplikt för ägaren att hålla ordning på sin hund så att den, som exempelvis i ditt fall, inte hoppar på andra.

Vidare framgår av 6 § i samma lag att hundens ägare har ett strikt ansvar att ersätta skadan, oavsett om ägaren är vållande till skadan eller inte. Du ska alltså kunna vända dig till ägaren för att göra ditt skadeståndsanspråk gällande. Skadeståndet till den som tillfogats personskada ska ersätta de kostnader som framgår av 5 kap 1 § Skadeståndslagen (SkL). Dessa utgörs av följande:

• 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,

• 2. inkomstförlust, (beräkningen sker enligt 5 kap 3 § SkL.)

3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Sammanfattningsvis är alltså ägaren ansvarig för den skada hunden orsakat. Detta gäller oberoende av om ägaren förfarit oaktsamt,(tillexempel genom att hunden sprang lös). Du kan begära ersättning för de kostnader som framgår av 5 kap 1 § i skadeståndslagen och som även följer ovan i svaret.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”