Hur söker man asyl i Sverige?

Hej, kan man bli nekad att söka asyl om man varken har inreseförbud eller inte har lämnat fingeravtryck i något annat land. Min fråga är alltså kan man bli nekad direkt när man ansöker på plats?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att tillämpa utlänningslagen (UtlL) och redogöra för hur man söker asyl i Sverige och även redogöra för hur en person kan nekas asyl.

Hur söker man asyl i Sverige?

Asyl betyder fristad och innebär att en person söker skydd i ett annat land än sitt hemland. Asyl söker man direkt på plats i Sverige (1 kap 3 § och 1 kap 12 § UtlL).

Rätten att söka asyl tillhöt de personer som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av

- ras

- nationalitet

- religiös eller politisk uppfattning

- kön

- sexuell läggning eller

- tillhörighet till viss samhällsgrupp ( jfr. 1 kap 3 § och 1 kap 12 § UtlL).

Om någon av av dessa uppställda kriterier är uppfyllda har man rätt att söka asyl. I asylmål är principen om non-refoulment viktig och den innebär att en stat aldrig kan återsända en person till ett land där personen riskerar att dö, torteras eller riskerar omänsklig behandling. En stat kan inte heller skicka en person till ett land som sedan ska skicka personen till ett land där denne riskerar omänsklig behandling.

Enligt utlänningslagen är asyl ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att hen är:

1. Flykting (4 kap 1 § UtlL)

2. Alternativ skyddsbehövande (4 kap 2 § UtlL)

3. Övrigt skyddsbehövande (4 kap 2a § UtlL)

Jag vill poängtera att statusen som övrigt skyddsbehövande inte tillämpas just nu på grund av den tillfälliga begränsningslagen (BegrL).

Detta innebär att om du uppfyller någon av förföljelsegrunderna och anses vara en flykting eller alternativ skyddsbehövande så ska asyl beviljas.

Vilka undantag från rätten till skydd finns det?

Vissa personer är exkluderande från att betraktas som flyktingar eller skyddsbehövande, trots att rekvisiten för att betraktas som skyddsbehövande är uppfyllda. Dessa exklusionsgrunder kan vara allvarliga brott som

- brott mott freden

- krigsförbrytelser

- brott mott mänskligheten med mera.

Personer som har begått grova brott som ovan nämnt kommer inte att beviljas asyl i Sverige.

Sammanfattning och vägledning

Om personen uppfyller kraven som har redogjorts ovan så kommer denna ha rätt till asyl i Sverige. Om personen däremot har begått grova brott kommer personen inte att ha rätt till asyl. Eftersom asyl sökes på plats i Sverige innebär detta att det måste göras en bedömning innan det kan tas ett beslut om personen i fråga har ett skyddsbehov eller inte. Om personen har ett skyddsbehov och om inga exklusionsgrunder är uppfyllda kommer denna att få stanna kvar. För att nekas asyl ska man alltså inte uppfylla skyddsgrunderna eller så ska man ha begått grova brott.

Om du behöver mer rådgivning rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår byrå.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü ÖzdemirRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”