Hur snabbt måste ett dödsbo skiftas?

2019-03-20 i Arvsskifte
FRÅGA
hur länge kan en dödsbo delägare ha ett dödsbo utan att skifta det
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Dödsbon och förvaltningen av dem regleras i ärvdabalken (ÄB) som du hittar här.

Ett dödsbo upplöses då arvskiftet har ägt rum. Genom ett arvskifte fördelas sedan egendom som den som dött haft till arvingar och ev. testamentstagare (dödsbodelägare).

Själva lagreglerna kring arvskifte är dock begränsade eftersom det räknas som ett civilrättsligt avtal mellan arvingar och testamentstagare. Det finns därför som huvudregel ingen generell tid om att dödsbo ska skiftas inom någon särskild/viss tid. Eftersom dödsboet upplöses genom arvskiftet blir därför slutsatsen att ett dödsbo kan finnas kvar i princip hur länge som helst. Ett exempel på när ett oskiftat dödsbo skulle kunna vara att föredra är till exempel om dödsboet består av en fastighet och dödsbodelägarna har viljan att förvalta fastigheten gemensamt.

Det finns dock undantag och alltså vissa tidsbegränsningar om den avlidne till exempel är under 18 år. Av 15 kap. 3 § Föräldrabalken (FB) ska ett arvskifte ske så snart som möjligt och om detta skifte inte sker inom 6 mån från bouppteckningen ska förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren lämna en redogörelse till överförmyndaren. Det finns dessutom undantag gällande fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet som regeras i 18 kap. 7 § ÄB.

Viktigt att tänka på är dock beskattningen gällande dödsbon. Mer info angående det går att hitta på Skatteverkets hemsida.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (545)
2020-02-12 Hur ska arvet fördelas?
2020-01-20 Hur kan man sälja en fastighet utan en dödsbodelägares samtycke?
2019-12-31 Hjälp med arvsskifte
2019-12-28 Kan man polisanmäla en person som försvårar ett arvskifte genom att vägra delta och samarbeta?

Alla besvarade frågor (77229)