Hur skyddas särkullbarns efterarvsrätt?

2019-07-08 i Efterarv
FRÅGA
Kan efterarv förbrukas av den efterlevande pga fri förfoganderätt så att särkullbarnen inte kan få ut sitt arv vid den efterlevandes bortgång eller skyddas efterarvet på något lagligt sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Särkullbarns arvsrätt fungerar på det sättet att vid förälderns bortgång har barnet rätt att få ut sitt arv direkt. Särkullsbarn har även en möjlighet att välja att avstå arvet till förmån för efterlevande make (3 kap 2 § ÄB). Då särkullbarn väljer att avstå arvet kommer de att bli berättigad till efterarv (3 kap 9 § ÄB).

De tillgångar som den efterlevande maken ärver för barnens räkning innehas av denne med fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken har rätt att förfoga över tillgångarna men kan exempelvis inte testamentera bort dem.

En rätt till efterarv innebär för barnet att denne har rätt till en kvotdel av kvarlåtenskapen som tillhörde den förälder som avled först.

Sammanfattning

Efterarvet kan minskas eller öka beroende på hur den efterlevande maken har förfogat över det. Det skyddas inte mer än att det ger en rätt till en procentuell del av den kvarlåtenskap som finns efter den efterlevande makens bortgång.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 34 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-07-09 16:28
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (615)
2019-08-12 Efterarv av syskon
2019-07-31 Hur stor del har efterarvingar rätt till när den efterlevande maken/makan dör?
2019-07-30 Hur berkänas efterarvet?
2019-07-29 Hur ska arvet efter min pappa fördelas?

Alla besvarade frågor (72169)