Hur skyddas särkullbarns efterarvsrätt?

2019-07-08 i Efterarv
FRÅGA
Kan efterarv förbrukas av den efterlevande pga fri förfoganderätt så att särkullbarnen inte kan få ut sitt arv vid den efterlevandes bortgång eller skyddas efterarvet på något lagligt sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Särkullbarns arvsrätt fungerar på det sättet att vid förälderns bortgång har barnet rätt att få ut sitt arv direkt. Särkullsbarn har även en möjlighet att välja att avstå arvet till förmån för efterlevande make (3 kap 2 § ÄB). Då särkullbarn väljer att avstå arvet kommer de att bli berättigad till efterarv (3 kap 9 § ÄB).

De tillgångar som den efterlevande maken ärver för barnens räkning innehas av denne med fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande maken har rätt att förfoga över tillgångarna men kan exempelvis inte testamentera bort dem.

En rätt till efterarv innebär för barnet att denne har rätt till en kvotdel av kvarlåtenskapen som tillhörde den förälder som avled först.

Sammanfattning

Efterarvet kan minskas eller öka beroende på hur den efterlevande maken har förfogat över det. Det skyddas inte mer än att det ger en rätt till en procentuell del av den kvarlåtenskap som finns efter den efterlevande makens bortgång.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (697)
2020-08-06 Hur fördelas efterarv?
2020-07-31 Efterlevande makens arvsrätt
2020-07-30 Makes arv, gåva, fullmakt och faderskap
2020-07-27 När får man ut arvet efter sin först avlidna förälder?

Alla besvarade frågor (82752)