Hur skyddas Kexchoklad ur ett varumärkesrättsligt perspektiv?

Hej! Hur kan en logga på en specifik vara (exempelvis cloettas KEX choklad) skyddas ur ett varumärkesrättsligt perspektiv, vad kan skyddas? Finns det litteratur eller lagstiftningar som kan hänvisas till? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som kan skyddas ur ett varumärkesrättsligt perspektiv är egentligen allt som kan återges grafiskt, exempelvis ett ord, en figur, eller en specifik utstyrsel på en vara eller dess förpackning 1 kap 4 § varumärkeslagen (VML). Det finns två sätt att skydda ett varumärke på, det första är via registrering och det andra är via inarbetning.

Varumärkesskydd via registrering

Det första sättet att erhålla varumärkesskydd är att registrera varumärket hos Patent- och registreringsverket (1 kap 6 § VML). Grundkravet för registrering är att en konsument ska kunna särskilja varumärket från konkurrenternas varor eller tjänster. Varumärket ska alltså ha vad man inom varumärkesrätten kallar särskiljningsförmåga (1 kap 5 § VML). Ett varumärke ska vidare anses ha bristande särskiljningsförmåga om det exempelvis endast består av namnet på själva produkttypen i sig eller bara beskriver hur produkten ska användas (1 kap 5 § andra stycket VML). Om du exempelvis säljer tandkräm kan du inte få varumärkesskydd för ett varumärke som heter "Tandkräm". Att däremot sälja löparskor under varumärket "Tandkräm" torde dock vara helt acceptabelt då ordet i detta sammanhang har tillräcklig särskiljningsförmåga.

Varumärkesskydd via inarbetning

Det andra sättet att erhålla varumärkesskydd är via inarbetning, vilket i grunden handlar om göra varumärket tillräckligt känt hos den krets som varumärket riktar sig till (1 kap 7 § VML). Du kan således ha ett skydd för ditt varumärke utan registrering förutsatt att ditt varumärke är tillräckligt känt. Dock bör här sägas att detta skydd är klart mer osäkert, då du som varumärkesinnehavare måste bevisa att ditt märke verkligen är känt för att skyddet ska gälla. En sådan bevisning görs enklast via olika typer av kvantitativ data, exempelvis försäljningssiffror eller marknadsundersökningar.

Hur skyddas Kexchoklad varumärkesrättsligt?

Inom varumärkesrätten är just Kexchoklad ett intressant och omdiskuterat exempel. Cloetta har sedan 1950-talet ett registrerat figurmärkesskydd för Kexchoklad dvs. själva utseendet på produkten (det vi kunder ser i butiken). Av detta skydd framgår att ingen konkurrent som säljer chokladprodukter eller andra liknade varuslag som tex. kaffe och glass får efterlikna Kexchoklads figur. Att sälja tandkräm med Kexchoklads speciella utseende skulle således inte bryta mot detta varumärkesskydd medan jag som ny aktör i chokladbranschen måste ta hänsyn till att detta varumärkesskydd existerar och se till att inte efterlikna det.

År 2000 erhöll Kexchoklad ytterligare ett registrerat varumärkesskydd hos Patent- och registreringsverket denna gång för ordmärket Kexchoklad. Detta gjorde den stora konkurrenten Kraft (som äger Marabou) minst sagt upprörda, och de överklagade registreringen och krävde att den omedelbart skulle upphävas. Kraft menade bestämt att ordet Kexchoklad saknade tillräcklig särskiljningsförmåga. Krafts resonemang är enligt mig fullt rimligt, normalt tillåts du ju inte ett registrerat varumärkesskydd för något som beskriver själva produkten. Här kan man ju tycka att kex och choklad inte ska få säljas under ett varumärke vid namn Kexchoklad (precis som tandkrämsexemplet ovan). Kexchoklad fick dock rätt till denna registrering då du faktiskt, via ett undantag i lagen, kan registrera ett varumärke trots att det från början saknar särskiljningsförmåga. Förutsättningen som måste vara uppfylld är då att varumärket måste vara är tillräckligt känt (1 kap 5 § tredje stycket VML). När Kraft i detta fall överklagade registreringen ovan tog Cloetta fram en marknadsundersökning som visade på att 99 % i Sverige känner till Kexchoklad och att över 70 % förväntar sig just Kexchoklad från Cloetta då man ber någon köpa "en Kexchoklad". Den sista frågan avgjorde här till Cloettas fördel. Det Cloetta med den frågan bevisar är att konsumenterna förknippar ordet Kexchoklad med just Cloettas Kexchoklad och inte som en benämning på själva kexet och chokladen (produkten) i sig. Cloetta hade därmed, till Krafts stora missnöje, rätt att få ordmärket registrerat. Idag får alltså ingen konkurrent till Cloettas Kexchoklad använda sig av ordet Kexchoklad eller närliggande ord, som gör att konsumenterna kan förväxla Cloettas kexchoklad med ett annat märke. Skulle vi exempelvis få se en "Marabou Kexchoklad" på marknaden skulle förmodligen Cloetta agera direkt och hävda varumärkesintrång mot deras registrerade ordmärke.

Kexchoklad har också slutligen varumärkesskyddat "Go`och glad Kexchoklad", vilket visar på att man även kan varumärkesskydda slogans. Således är det ingen bra ide att lansera en ny choklad och använda sig av orden "Go och glad" vilket med all sannolikhet skulle utgöra varumärkesintrång mot Cloettas registrering av denna "klatschiga" slogan.

Hoppas du känner att du fått lite klarhet i hur varumärkesrätten fungerar!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000