Hur skyddas ett konstnärsnamn?

2019-07-17 i Immaterialrätt
FRÅGA
Går det att registrera ett konstnärsnamn eller kan det enbart erhållas genom inarbetning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

När det kommer till konstnärsnamn föreligger ett passivt skydd genom 24§ namnlagen. För att uppnå detta skydd krävs att det avser ett särskilt artistnamn under vilket en konstnär arbetar och blir känd. Det finns därmed ett krav på att ditt konstnärsnamn ska vara allmänt känt samt att det har en ekonomisk betydelse.

Det passiva skyddet syftar till att det kända konstnärsnamnet i sig kommer att skyddas mot att kunna registreras som varumärke av någon annan. Detta framgår genom 2 kap. 10§ 2 p varumärkeslagen som säger att ett varumärke inte får registreras om det innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartade namn.

Du kan därmed inte registrera ditt konstnärsnamn i sig, utan det uppnår sitt skydd gentemot andra varumärkens registrering genom inarbetning. Ju mer allmänt känt konstnärsnamnet är, desto starkare skydd har man.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Skulle du behöva vidare rådgivning eller hjälp av en jurist är du välkommen att vända dig till oss igen.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (773)
2019-11-14 Användning av någon annans konstverk för kommersiellt ändamål
2019-11-07 Är det tillåtet att dela bilder på Facebook utan upphovsmannens godkännande?
2019-11-02 Hur ska jag ta ställning till kravbrev med anledning av fildeling?
2019-10-30 Kravbrev från Next advokater - Vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (74577)