Hur skyddar jag min sambos egendom vid en utmätning som är på mig?

2021-02-20 i Utmätning
FRÅGA
Hur skyddar jag mi. Sambos saker när jag har utmätning på mig
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar hur du kan skydda sin sambos saker vid en utmätning av Kronofogden, som du har på dig.

Regler om utmätning finns i utsökningsbalken, som jag förkortar UB. Jag kommer förklara vad dessa regler innebär och sedan applicera dem på din fråga.

Vad får utmätas?
Vid utmätning får endast egendom som tillhör gäldenären (4 kap. 17 § UB). Det betyder att Kronofogden endast får utmäta egendom (saker) som tillhör den som har utmätningen på sig, alltså i din situation din egendom och inte din sambos. Vad som anses vara gäldenärens egendom är den egendom som gäldenären har i sin besittning, och som det inte framgår att denna egendom tillhör annan (4 kap. 18 § 1 stycket UB). Det betyder att den egendom som kan utmätas är den egendom som du har kontroll över och som finns hos dig, om det inte skulle visa sig att den tillhör någon annan.

Om gäldenären är gift eller sambo och det finns egendom med gemensam besittning, ska gäldenären anse som ägare till egendomen om det inte görs sannolikt att de samäger egendomen eller att det framgår av egendomen tillhör maken/sambon eller någon annan (4 kap. 19 § 1 stycket UB). Detta innebär att om du och din sambo kan bevisa att ni äger egendom tillsammans, eller att det är din sambos, så får inte Kronofogden utmäta dessa saker. Detta kan bevisas genom att visa upp kvitton eller liknande på de saker som tillhör din sambo eller som ni äger tillsammans.

Sammanfattning
Den egendom/de saker som Kronofogden får utmäta är de som tillhör dig som gäldenär och som har en utmätning. Eftersom du har en sambo, innebär det att det kan finnas vissa sker hemma hos er som inte endast är dina, och som ni kanske äger tillsammans. För att dessa saker inte ska utmätas behöver ni kunna visa att det är din sambos, eller att ni äger dem tillsammans, genom exempelvis kvitton. Därför rekommenderar jag er att leta upp så mycket kvitton som möjligt på den egendom som är din sambos eller som ni äger tillsammans.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga! Har du fler funderingar är du alltid välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (564)
2021-10-10 Utmätning av lön och utmätning av annans egendom
2021-10-10 Makars egendomsförhållande vid utmätning
2021-10-03 Kan arv utmätas av Kronofogdemyndigheten?
2021-09-30 Kan lånad bil utmätas?

Alla besvarade frågor (96356)