Hur skyddar jag en gåva från att ingå i en bodelning vid separation/skilsmässa?

2021-01-21 i Enskild egendom
FRÅGA
Maken och jag vill ge som gåva 100 000kr till vår son (gift) och 100 000kr till vår dotter (sambo).Vår dotter har skrivit tillsammans med sambo att dom skall ärva varandra.Vi vill att barnen skall behålla pengarna utan att dela med sig vid ev skilsmässa.Hur skall det skrivas?
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder till dig Lawline med dina frågor!

Bodelning vid äktenskapsdelning:
Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken (framöver kallat ÄktB). Vid en eventuell skilsmässa ska egendom fördelas i en bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods delas lika dem två emellan (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är sådan egendom är att anse som enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). För att er gåva ska kunna klassificeras som enskild egendom måste detta särskilt anges av er som gåvogivare.

Bodelning vid separation:
Regler om separation regleras i Sambolagen (framöver kallat SamboL). Vid en eventuell separation ska enligt 14 § SamboL samboegendomen delas lika mellan samborna. Som samboegendom betraktas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning oberoende av vem som faktiskt betalt för det (3 § SamboL). Investerar er dotter pengarna hon erhåller i boende eller möbler blir dessa således samboegendom och riskerar att bli föremål för bodelning vid en eventuell separation. Enskild egendom är även i detta fall undantaget från bodelning (4 § SamboL).

Enskild egendom:
Genom att upprätta ett gåvobrev med villkor om att pengarna era barn erhåller ska vara deras enskilda egendom så bevisar det att pengarna är enskild egendom (7 kap. 2 § andra punkten ÄktB, 4 § andra punkten SamboL). I båda fallen är det viktigt att ni uppmärksammar vad ni faktiskt vill ska klassificeras som enskild egendom.

Eftersom att ni önskar att ge en gåva i form av pengar kan det vara bra att skriva till att avkastning och egendom som träder i den enskilda egendomens ställe också ska betraktas som enskilda egendom. Detta medför att om era barn köper något för sin gåva eller om din son får avkastning om han investerar pengarna i aktier som går med vinst, kommer denna egendom fortfarande vara deras enskilda egendom vid en eventuell skilsmässa eller separation.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Izel Ilyaz
Fick du svar på din fråga?