Hur skulle brottet klassificeras idag?

Hej!

Jag blev nyfiken på hur det skulle bli i en anmälan ang. en artikel jag läste där det skrevs om en krogprofil som hade kört ner handen innanför trosorna på en av sina anställa för att, och jag citerar, "känna om hon var rakad" . Han ska även försökt kyssa henne och när hon bad honom sluta gick han därifrån.

Då undrar jag om detta skulle gå som sexuellt ofredande eller något annat? händelsen ska också ha skett för över 10 år sedan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den aktuella lagen för din fråga blir främst BrB 6 kap.

Den första händelsen du beskriver skulle kunna klassificeras som antingen sexuellt övergrepp eller sexuellt ofredande. För sexuellt övergrepp, enligt BrB 2 §, förutsätts att det rör sig om en annan handling än vad som anges i 1 §, dvs. våldtäkt. I kommentaren beskrivs situationen vara då kön är i kontakt med annans kropp. Nästa alternativ kan vara sexuellt ofredande enligt 10 §, vilket innebär en handling med en klar och otvetydig sexuell innebörd, vilket situationen att vidröra en person innanför underkläderna på sådant vis du beskriver skulle tänkas göra.

Det bör dock påpekas att det utifrån den informationen som beskrivs i frågan är svårt att ge ett fullständigt svar, då det finns många parametrar att väga in då man både ska klassificera ett brott och ännu fler då någon ska dömas för ett brott, bevisning är ett sådant exempel.

Slutligen kan påpekas att ett brott som innehar max 8 års fängelse preskriberas efter 10 år, och även att lagar förändras, vilket är fallet för Brottsbalkens kapitel för sexualbrott, vilket är en förklaring på att brott hanteras olika över tid.

Det går alltså inte att utifrån denna information ge ett klart svar på din fråga gällande vad gärningen skulle klassificerats som, men de två brott jag nämnt kan vara relevanta förutsatt att de kriterier som jag ställt att för brotten uppfylls.

Hoppas att du känner dig nöjd med svaret, du är varmt välkommen att ställa frågor till oss igen.

Vänliga hälsningar,

Felicia OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo