Hur skriver man ett bodelningsavtal mellan sambor och vad menas med samboegendom?

Hur skriver man ett bodelningsavtal mellan sambor när man gått ifrån varandra? Vi har två barn och ett hus tillsammans.

Vad menas med samboegendom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att inledningsvis redogöra vad som menas med samboegendom och vad ett bodelningsavtal är. Avslutningsvis kommer jag att förklara hur man skriver ett bodelningsavtal mellan sambor som separerat.

Vad menas med samboegendom?

Av 3 § Sambolagen utläses att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Även om i vart fall en av fastigheterna kan utgöra sambornas gemensamma bostad (5 § Sambolagen) krävs att bostaden förvärvats för gemensam användning. Det uppställs således ett krav på att bostaden antingen förvärvats strax innan ni blev sambor eller under samboförhållandet med syftet att ni skulle bo där tillsammans.

Till bohag som förvärvats för gemensamt bruk räknas möbler, hushållsmaskiner och "annat inre lösöre" som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § Sambolagen). Med inre lösöre menas exempelvis prydnadsföremål, radio- och TV-apparater, och så vidare, under förutsättning att de varit avsedda för det gemensamma hemmet. Bohag som endast används för ena sambons bruk, dvs. för fritidsändamål, räknas inte som samboegendom (7 § Sambolagen).

Det är viktigt att komma ihåg att bohaget inte behöver ha köpts gemensamt, dvs. att båda måste ha betalat för saken, för att andra sambon ska ha rätt till halva värdet. Det är tillräckligt att ex. en soffa köpts för att användas i hemmet för att den ska utgöra samboegendom, oavsett om själva fastigheten ni bor på inte utgör samboegendom.

Vad är ett bodelningsavtal?

När ett samboförhållande upplöses ska det, på begäran av ena sambon, göras en bodelning. En begäran om bodelning ska göras senast inom ett år från det att samboskapet upplöstes, 8 § Sambolagen. På samma sätt som vid äktenskapsskillnad mellan makar upprättas ett bodelningsavtal där det framgår vad man beslutat gällande samboegendomen.

Det finns inget krav på att ni som sambor måste genomföra en bodelning när ert förhållande upphört, eftersom sambolagen är till stor del dispositiv, dvs. lag som kan avtalas bort eller åsidosättas och inte behöver följas. Ni kan avtala sinsemellan om att ni avstår från att begära bodelning när förhållandet upphört eller om ni vill undanta viss samboegendom från en eventuell bodelning, 9 § Sambolagen. Detta så kallade samboavtal ska undertecknas av både dig och din sambo.

Hur skriver man ett bodelningsavtal mellan sambor?

Om ni vill skriva ett bodelningsavtal bör ni räkna ut hur mycket respektive part har rätt till, uppställa alla poster i bodelningsavtalet, specificera vilken egendom som ska ingå i bodelningen, osv. Värderingen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena dagen då samboförhållandet upplöstes, 8 § Sambolagen. Eftersom jag inte har mer information om era ekonomiska förhållanden, kan jag inte vidare redogöra för hur ni ska upprätta ert bodelningsavtal. Om ni behöver hjälp med detta är min rekommendation att ni vänder er till vår telefonrådgivning eller bokar tid med en av våra jurister:

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!

Vänligen,

Emma RönnqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”