Hur skriver jag testamente?

Om man vill att arvet efter mig ska vara enskild egendom räcker det då att jag skriver:

Jag bestämmer härmed som min yttersta vilja och testamente att det mina döttrar ärver efter mig ska vara enskild egendom. Även avkastningen av och substitut till sådan avkastning ska var deras enskilda egendom.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att ett testamente ska vara giltigt finns det vissa formkrav. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, däremot krävs det att de vet att det är ett testamente de bevittnar (10 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Den som är vittne får inte själv vara en av de som det testamenteras till, det får inte heller vara din make eller sambo, ett syskon till dig eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till dig (10 kap. 4 § andra stycket ÄB).

I testamentet går det bra att det skrivs in villkor; villkor som kan vara aktuella är exempelvis de du själv föreslår. Det är helt i sin ordning, och fullt tillräckligt, att du skriver att det dina döttrar ärver efter dig ska vara deras enskild egendom. Det går även bra att skriva in att avkastningen ska vara enskild egendom.

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning