Hur skriver jag över halva fastigheten på min sambo?

2020-10-12 i Köpavtal
FRÅGA
Hur skriver jag över halva fastigheten på min sambo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Överlåtelse

Vid överlåtelse av fastighet tillämpas reglerna i jordabalken (1970:994) (JB). Du frågar om hur du ska "skriva över" halva fastigheten. Det är inte helt klart om du vill överlåta fastigheten genom gåva eller köp. Jag uppfattar din fråga som att du vill skriva över fastigheten genom gåva.

En överlåtelse av fastighet ska uppfylla formkraven som anges i 4 kap 1 § JB. Bestämmelsen ska även tillämpas i fråga om gåva (4 kap 29 § JB). För att kraven ska vara uppfyllda krävs det att:

Ett skriftligt överlåtelseavtal upprättas,Överlåtelseavtalet undertecknas av både säljaren och köparen,Priset är angivet,Handlingen innehåller uppgift om vilken fastighet som ska överlåtas ochEn förklaring att egendomen överlåtes på köparen.

För att upprätta ett gåvobrev som uppfyller formkraven kan du vända dig till Lawlines avtaltjänst. Kom ihåg att ange andelen som ska ges bort.

Lagfart

Efter en överlåtelse av fastighet ska lagfart sökas inom tre månader (20 kap 2 § JB). Om lagfart inte söks får inskrivningsmyndigheten förelägga vite (20 kap 3 § JB).

Vid förvärv genom gåva kan lagfart sökas hos Lantmäteriet enligt instruktionerna här.

Sammanfattningsvis behöver du upprätta ett överlåtelseavtal som uppfyller formkraven och din sambo behöver söka lagfart för att "skriva över din fastighet".

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elin Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (197)
2021-04-04 Är ett avtal om köp av fastighet muntligt eller via sms giltigt?
2021-03-30 När är fastighetsköpet avslutat?
2021-03-22 Hur en särbo kan köpa andel i ett fritidshus
2021-02-27 Sälja fastighet med skyldighet att sälja den billigare till nästa generation

Alla besvarade frågor (91064)