Hur skriver jag över hälften av huset till min sambo?

Hej,

Min sambo äger hela huset och vi vill att jag skall äga hälften.

Hur kan vi göra det utan att behöva betala vinstskatt för den halvan jag tar över?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar sin fråga som att du undrar hur din sambo kan skriva över halva sitt hus till dig. Bestämmelserna som aktualiseras återfinns i Jordabalken (JB).

Metoden är ett regelrätt köp eller en gåva
Beroende på om ni vill göra det som ett regelrätt köp där du betalar för din halva av huset eller om din sambo vill ge din del av fastigheten som en gåva, kommer tillvägagångssättet vara ungefär detsamma. Detta beror på att JB:s bestämmelser gällande köp även är tillämpliga om det rör sig om gåva, enligt JB 4 kap 29 §. Vid både gåva och köp av fastighet finns vissa formkrav som måste iakttas och följas för att köpet eller gåvan ska vara giltig.

Formkrav och ändring av lagfart
Dessa formkrav innefattar att handlingen ska vara skriftlig, oavsett om det är ett gåvobrev eller en köpehandling. Den skriftliga handlingen ska undertecknas av er båda sambos, enligt JB 4 kap 1 §. Ett råd vid undertecknandet är att det kan vara bra att det bevittnas av två vittnen, då det annars ansökan om lagfart kan fördröjas, enligt JB 20 kap 7 §. Denna skriftliga handlingen måste innehålla en uppgift om priset, vilket då är en köpeskilling/priset för köpet eller 0 kr om det rör sig om gåva. Sedan ska en ändring av lagfarten göras, enligt JB 20 kap 1 §. Den görs hos Lantmäteriet och enklast på deras hemsida. Det är då du som ska stå på lagfarten då, som jag tolkar det, din sambo redan står på lagfarten.

Taxeringsvärde och stämpelskatt
Om du får halva fastigheten i gåva och du betalar för gåvan, jämförs den summa du betalar för gåvan mot halva taxeringsvärdet. Exempelvis om du får halva fastigheten och betalar en summa på 1000 kr och fastighetens taxeringsvärde är 288 000 kr gäller att då det är en gåva och ersättningen understiger 85 % av taxeringsvärdet ska du inte betala någon stämpelskatt.

Om du köper halva fastigheten av sin sambo kommer du förutom en expeditionsavgift betala stämpelskatt (för privatpersoner är stämpelskatten 1.5 %). Exempelvis om du köper fastigheten för
1 000 kr och taxeringsvärdet är 288 000 kr, beräknas stämpelskatten på det högsta av de två beloppen, vilket i det här fallet är taxeringsvärdet. Du kommer att få betala 1.5 % av 288 000 i stämpelskatt, vilket är 4320 kr.

Så, sammanfattningsvis kan alltså en köpehandling eller ett gåvobrev upprättas enligt formkraven och sedan måste det ske en ansökan om ändring av lagfart till Lantmäteriet. Att rekommendera är att ni skriver ett gåvobrev, eftersom då aktualiseras oftast bara en expeditionsavgift.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,


Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”