FrågaAVTALSRÄTTSkuldebrev25/12/2017

Hur skriver jag in en rätt till "vinst" för borgenären i ett skuldebrev?

Jag ska låna 75000 av en släkting. Vi tänker skriva ett skuldebrev med våra personuppgifter, beloppet, återbetalningstakt, ev ränta osv. Men jag vill också att vi skriver vad som händer med pengarna om någon av oss skulle avlida. Hur bör man formulera detta i skuldebrevet? Och vad är en vanlig lösning? Kan man t ex skriva att borgenären ska ha en del av vinsten när lägenheten säljs om jag som gäldenär skulle avlida innan skulden är betald?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Den närmast tillämpliga lag som finns på området för ditt problem är skuldebrevslagen. När det gäller skuldförhållanden privatpersoner sinsemellan ställer rättsordningen inte upp några formkrav för hur detta ska regleras. Önskvärt är såklart att avtalsparterna, särskilt när det rör sig om höga belopp, reglerar skuldförhållandets villkor i ett skriftligt avtal där alla avtalsvillkor finns nedskrivna. Staten kommer inte lägga sig i hur avtalsparterna sköter sina åtaganden gentemot varandra. Det särskilda avtalsvillkor du anger har därför ingen "vanlig lösning" eller särskild formulering som finns lagstadgad. Det är enbart om skuldförhållandet blir tvistigt och parterna vänder sig till domstol för att få hjälp som formuleringar i avtalet blir viktiga.

Det ni ska tänka på är att alla villkor är tydliga och motsägelsefria. Av vad du skriver förstår jag det som att de 75 000 kr du ska låna är för att finansiera köpet av en bostadsrätt. En naturlig tolkning av avtalet, om det för övrigt inte skrivits ner något om syftet med avtalet är att finansiera en bostadsrätt, är inte att tolka in en rätt till vinst. Vad som brukar tolkas in är att borgenären har rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen d.v.s. en på förhand bestämd rätt till skadestånd med anledning av gäldenärens försening med betalning, se 6 § skuldebrevslagen. Att ha rätt till ytterligare ersättning med anledning av skulden när extraordinära händelser inträffar finns inte stöd för i lag. Vill ni att det ska finnas en sådan rätt t.ex. med anledning av att gäldenären dör måste ni, som du påpekar, skriva det i skuldebrevet.

Därmed låter det som en utmärkt idé att t.ex. skriva att: "Dör gäldenären ska den bostadsrätt som finansierats med lånet om 75 000 kr säljas. Vinsten ska till x % tillfalla borgenären. Vinsten ska inte ses som en delåterbetalning av skulden utan är en rättighet därutöver som borgenären har rätt till med anledning av låneavtalet." (Skuldebrevet bör även innehålla någon definition av vad som menas med "vinsten")

Jag vill reservera mig för att hur ovanstående skrivning kommer tolkas vid ett eventuellt tvistemål i domstol är osäkert. Det beror helt på hur era formuleringar i skuldebrevet därutöver ser ut, vilka konversationer som fördes er sinsemellan vid avtalsslutet och vad som skett under låneavtalets giltighetstid.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Skuldebrev? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000