Hur skriver jag ett villkorat gåvoavtal avseende en bostadsrätt?

2017-11-21 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Min bror ska bo i min och sambons nyinköpta bostadsrätt men han måste äga 10 % av bostaden för att bli godkänd av föreningen. Hur upprättar jag ett gåvoavtal avseende dessa 10 %? Han är särbo och ska skilja sig och jag vill inte att det ska ingå deras skilsmässa (eller att gåvan ska falla tillbaka till oss om det händer honom något). Med andra ord: Vi vill skapa en gåva så att han kan bo i vår bostad men vi vill äga 100 % vid förändringar (flytt, försäljning, skilsmässa eller olycka). Hur upprättar vi ett avtal som reglerar detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla svaret är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

En bra princip gällande såväl juridisk problemlösning som inom andra sammanhang är att eftersträva det enklast tänkbara, och korrekta, svaret. Du är inne på att ordna din brors boendesituation genom en villkorad gåva, d.v.s. skriva ett avtal som visserligen innebär att din bror får en del av bostadsrätten men att han, givet att något av de angivna omständigheterna inträffar, är skyldig att lämna tillbaka ägarandelen till dig.

Även om det är möjligt att konstruera ett sådant avtal, vilket kräver hänsynstagande till ganska många regler, framstår det inte som det bästa alternativet givet det behov som verkar föreligga i ditt specifika fall. En avsevärt smidigare lösning vore att helt enkelt hyra ut en del av bostadsrätten i andra hand till din bror.

Vid andrahandsuthyrning av bostadsrätter måste hänsyn tas till bostadsrättslagen. Enligt 7 kap. 10 § i denna lag krävs styrelsens samtycke om andrahandsuthyrningen avser "självständigt brukande" av lägenheten. Om det inte rör sig om självständigt brukande, vilket är fallet om man t.ex. hyr ut ett rum till en inneboende, krävs inget samtycke alls. Det är helt enkelt lagligt att ha exempelvis en släkting eller bekant boende hos sig utan att kommunicera detta med föreningen (att personen är skyldig att sköta sig och visa övriga boende hänsyn är en annan sak).

Följaktligen är det möjligt för dig att ha din bror, under obegränsad tid, som inneboende i lägenheten – under förutsättning att du och/eller din sambo samtidigt bor där. En sådan lösning behöver inte förankras hos styrelsen och det enda du behöver begrunda är vilken hyra han eventuellt ska betala. En sådan lösning leder självfallet inte till att din bror också blir medlem i bostadsrättsföreningen - men jag antar att det inte är någon avgörande detalj i sammanhanget.

Om jag missat någon väsentlig dimension i din frågeställning, och det av något skäl faktiskt är nödvändigt med en överlåtelse av en del av bostadsrätten, har jag gärna en fortsatt dialog med dig. Utifrån den information jag nu har till hands framstår alltjämt andrahandsuthyrning som det absolut enklaste och ekonomiskt sett minst riskabla alternativet.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97676)