FrågaAVTALSRÄTTAvtal12/09/2017

Hur skriver jag en framtidsfullmakt till mina söner?

Min fråga gäller den nya möjligheten att skriva en s k framtidsfullmakt.

Kan jag som ensamstående, änka, skriva en generell fullmakt för båda mina söner utan inbördes gällande ordning?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Du kan skriva en framtidsfullmakt som gäller för båda dina söner. Du skriver då en framtidsfullmakt där båda dina söner anges som fullmaktshavare. Dina söner kan då företräda dig om du själv i samband med exempelvis en olycka, sjukdom eller försvagat hälsotillstånd på grund av ålder inte kan ta hand om dina ärenden. En framtidsfullmakt kan omfatta i princip alla ekonomiska och personliga angelägenheter (2 § Lagen om framtidsfullmakter).Hur skriver jag en framtidsfullmakt?

- En framtidsfullmakt måste upprättas skriftligt.

- Två vittnen måste närvara när du skriver under.

- Båda vittnena måste underteckna fullmakten.


För att framtidsfullmakten ska bli giltig måste även detta framgå i fullmakten:

- Att det är en framtidsfullmakt

- Vem eller vilka som är fullmaktshavare

- Vad fullmakten omfattar, dvs. vid vilka ärenden den kan användas, och

- Om några övriga villkor ska gälla.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Behöver du hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt kan du boka tid med en av våra jurister.

Lawline RådgivareRådgivare