Hur skriver jag en framtidsfullmakt?

FRÅGA
Hej,Jag vill skriva ett framtidstestament. Det är min dotter som ska ta beslutgällande min ekonomi, boende, vård med mera saker om/när jag inte längre kan ta egna beslut d v s omJag drabbas av en demenssjukdom eller av någon annan anledning inte kan ta beslut som gynnar mig. Min fråga är hur jag ska formulera testamentet så att min vilja blir tydlig? Ska testament upprättas i ett exemplar? Vem ska förvara testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar till dig utgår jag från att du menar en framtidsfullmakt. Framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter. För att en framtidsfullmakt ska vara giltig finns det vissa krav som måste vara uppfyllda.

För att upprätta en framtidsfullmakt måste du vara arton år gammal (3 §) och fullmakten måste upprättas skriftligen samt bevittnas av två samtidiga vittnen som inte är fullmaktshavare (4 §). Det ska vidare framgå att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och övriga villkor för fullmakten (5 §).

Framtidsfullmakten ska upprättas i ett exemplar (en kopia av framtidsfullmakten är inte giltig). Det ställs inget krav på att den ska registreras eller vart den ska förvaras. Min rekommendation är att du förvarar den i hemmet bland viktiga papper och informerar din dotter om att sådan finns.

Om du behöver hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt korrekt, kan jag varmt rekommendera att du tittar på Lawlines avtalstjänst. I tjänsten kan du upprätta en korrekt utformad framtidsfullmakt till ett konkurrenskraftigt pris!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (429)
2020-05-31 Får förvaltaren säga upp livsförsäkringen?
2020-05-30 Har barn ansvar för sina föräldrar när de blir gamla eller sjuka?
2020-05-30 Kan en förvaltare neka mig att skaffa barn?
2020-05-30 Begäran om entledigande från godmanskap

Alla besvarade frågor (80617)