Hur sköts ett dödsbo när dödsbodelägarna inte har kontakt?

FRÅGA
Jag har inte haft kontakt med min mor och mina 2 bröder på många år sedan min far gick bort, nu har min mor gått bort har jag hört på omvägar, vem underrättar mig om dödsfall, begravning ,bouppteckning och vem säkerstälker att inte mina bröder går in i hennes lägenhet och roffar åt sig värdesaker innan bouppteckning ägt rum. Min mor hade mycket guldsmycken t ex
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur det fungerar när en person går bort och dennes tillgångar övergår till ett dödsbo med flera dödsbodelägare.

Dödsbo

När en person dör bildas ett dödsbo som tar över alla personens tillgångar, avtal och skulder. Dödsbodelägare kan exempelvis vara en efterlevande make eller arvingar. Dödsbodelägarna förvaltar dödsboet tillsammans och beslutar gemensamt vad som ska göras, exempelvis sälja värdepapper eller en fastighet. Vilka som är dödsbodelägare fastställs först vid bouppteckningen.

Bouppteckning

En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsfallet och lämnas in till skatteverket senast en månad därefter. Bouppteckningen är en lista över tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen och ska göras av två personer, så kallade bouppteckningsförrättare. Förrättaren får inte vara dödsbodelägare eller arvinge. Alla dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningsförrättningen men man har ingen skyldighet att delta.

Eftersom dödsbodelägarna fastställs först vid bouppteckningen måste någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen. Denna person tar hand om sådant som inte kan vänta tills bouppteckningen, exempelvis kontakta andra dödsbodelägare och ordna med begravningen. Ofta görs detta av den som bott tillsammans med den avlidne eller en arvinge.

Boutredningsman

Om arvingarna inte kan komma överens om hur dödsboet ska tas om hand eller om hur bouppteckningen ska se ut kan tingsrätten förordna en boutredningsman. Detta kräver att någon av arvingarna lämnat in en ansökan om boutredningsman. Boutredningsmannen ska göra de åtgärder som behövs för att tillgångarna i dödsboet ska kunna delas upp mellan arvingarna. Om arvingarna inte heller kan komma överens om hur egendomen ska delas upp, kan en delägare begära att boutredningsmannen ska göra denna delning åt arvingarna.

Vad du kan göra nu

Du är att betrakta som dödsbodelägare och ska därför kontaktas av den person som tar hand om din mors egendom under tiden innan bouppteckningen. Om egendomen innan bouppteckningen sköts av någon av dina bröder bör dom alltså kontakta dig och informera om att du nu är en delägare i er moders dödsbo.

Om du är orolig för att dom andra dödsbodelägarna ska missköta egendomen kan du ansöka om en boutredningsman hos tingsrätten som sköter din mors egendomar och ser till att de kan delas upp som de ska mellan er dödsbodelägare. Du kan läsa mer om hur du ansöker om en boutredningsman här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (854)
2019-07-19 Begäran av boutredningsman - vem ska betala för boutredningsmannens arbete?
2019-07-16 Resor till begravning ej begravningskostnad
2019-07-15 Ensam arvinge, blir jag dödsbodelägare?
2019-07-14 Kan dödsbodelägarna bli betalningsskyldiga för dödsboets konkurskostnader?

Alla besvarade frågor (71168)