Hur skiljer sig arvsrätten om man är gifta eller sambor?

2017-07-04 i Arvsskifte
FRÅGA
Min syster är sambo sedan många år tillbaks. Hennes sambo har 3 barn och hon har 2 barn, inga gemensamma. Hennes sambo vill att de gifter sig och han vill då att de ska skriva så att barnen inte ärver något, utan att min syster och han ärver varandra. Jag vet att han inte kan frånta sina biologiska barn i alla fall halva arvsrätten. Hon tänker inte skriva under på det ( inte heller gifta sig) för hon vill naturligtvis att hennes barn ärver henne. Vad är skillnaden mellan att vara gift eller sambo. Hur gäller arvsrätten?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som sambor har man ingen lagstadgad arvsrätt. Det innebär att om din syster eller hennes sambo avlider görs en bodelning och den kvarlevande får sin del av bodelningen, men resten tillfaller den avlidnes barn.

Makar har förvisso lagstadgad arvsrätt, men eftersom de inte har några gemensamma barn kommer den avlidnes barn ärva hela kvarlåtenskapen förutsatt att arvingarna inte avstår sin arvsrätt till förmån för den kvarlevande maken (3 kap 1 och 9 § ärvdabalken). Notera dock att den kvarlevande maken alltid har rätt till minst fyra gånger prisbasbeloppet. Överstiger kvarlåtenskapen inte fyra prisbasbelopp får den kvarlevande maken alltså rätt till hela kvarlåtenskapen (3 kap 1 § ärvdabalken).

Exempel:
Anta att de tillsammans äger en bostad på 2 miljon kronor. Den kvarlevande sambon/maken får då 1 miljon kronor i bodelning, resterande 1 miljon kronor tillfaller den avlidnes arvingar. Detta kan innebära att den kvarlevande får sälja bostaden för att den avlidnes arvingar ska få ut sin lott. Den avlidne makens arvingar kan dock avstå sin arvsrätt till förmån för den kvarlevande maken och har då rätt till efterarv när den kvarlevande maken avlider (3 kap 3 § ärvdabalken).

Sammanfattningsvis kan konstateras att det krävs ett testamente för att din syster och hennes sambo ska ärva varandra. Notera dock att man aldrig kan testamentera bort en arvingens laglott (som utgör halva arvslotten) (7 kap 1 och 3 § ärvdabalken).

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara Görrel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (680)
2021-12-04 Ska särkullbarnet ha 50% av kvarlåtenskapen och andra barn dela på resterande 50%?
2021-11-30 Hur fördelas bröstarvingars arv?
2021-11-30 Arv efter förälder och styvförälder
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?

Alla besvarade frågor (97674)