Hur skiftas arv gällande bostad om ena sambon avlider?

Min pappa dog när jag var 4 år och min syster 1 år. Mina föräldrar var gifta. Mamma träffade en ny man och de fick en son. De gifte sig aldrig. Nu har min mamma dött och jag undrar hur blir det med huset? Mammas nya sambo har inte köpt in sig i huset.

Jenny

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att beklaga er förlust.

Jag kommer vidare att utgå från bestämmelserna i sambolagen (2003:376) för att besvara din fråga!

När någon i ett samboförhållande avlider så räknas samboförhållandet som upplöst (2§ sambolagen). Ifall den efterlevande sambon väljer att begära en bodelning ska samboegendomen fördelas mellan dem (8 § sambolagen). Som samboegendom räknas som den gemensamma bostaden och bohaget (3 § sambolagen). Med gemensam bostad menas en bostad som införskaffats för sambornas gemensamma användning. I doktrinen framgår det vidare att ifall bostaden införskaffats innan samboförhållandet ingåtts så talar det för att den endast tillhör sambon som äger den.

Så i ert fall är det helt beroende på om bostaden ska betraktas som samboegendom eller inte. Ifall bostaden är köpt innan samboförhållandet ingicks kommer den inte att ingå i en bodelning. Ifall den däremot betraktas som gemensam bostad och den andre sambon begär en bodelning ska den delas mellan dem och bostaden blir samägd. Det spelar ingen roll om er mamma har full äganderätt till bostaden, ifall den betraktas som gemensam ska den ändå ingå i en bodelning.

Även om bostaden inte betraktas som samboegendom utan endast er mammas kan efterlevande sambo göra anspråk på den genom att hävda att denne bäst behöver den. Ifall de har ett gemensamt barn talar det för att denne är i behov av bostaden. Då måste förstås hen även ersätta dödsboet i det här fallet med bostadens fulla värde (22 § sambolagen).

Sammanfattning

Så det är helt beroende på ifall bostaden betraktas som gemensam eller inte. För att avgöra detta kollar man ofta när den köptes, alltså om den är köpt innan samboförhållandet startades talar det för att det är ägarens bostad. Om den köptes efter är den att betrakta som samägd och den ska delas mellan dem.

Även om bostaden inte räknas som samboegendom kan den efterlevande sambon ta över den ifall denne hävdar bättre rätt, om de haft ett gemensamt barn talar det ofta för att så är fallet. Då måste dock den som tar över bostaden ersätta den andre med värdet på den.

Jag hoppas ni fått svar på frågan och tack för att ni vände er till Lawline!

Nähar AbdulrezaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning