Hur sker fördelningen av arvet om min far har gett mig en fastighet och han har två särkullbarn?

Hej, jag har en fråga ang. förskott på arv. Mina föräldrar ägde ett hus i Spanien när min mamma gick bort. Min pappa skrev över huset på mig i ett spanskt gåvobrev och fastigheten värderades då av mäklare till 1.5 miljoner. Pappa har två barn sedan tidigare och jag undrar hur mycket de ska ha i ett kommande arvsskifte efter vår far? Ska vi då räkna att halva huset (min mors del) tillfaller mig och att den andra halvan (vår fars del) ska delas på tre och att systrarna då ska "lösas ut" med 250.000 var?


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Gåvor som den avlidna givit sina bröstarvingar under sin livstid ska ses som förskott på arv om inte något annat föreskrivits vid gåvans givande eller med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett, enligt 6:1 och 3§§ ÄB. Med förskott på arv avses gåvor som person har gett till sin bröstarvinge. Huvudregeln är att att gåvor till bröstarvingar ska ses som förskott på arv om inte omständigheterna talar för något annat. Denna presumtion kan dock brytas om du föreskriver något annat. Det du kan göra är alltså att exempelvis skriva ett gåvobrev där det tydligt framgår att det inte ska räknas som förskott på arv.

Om presumtionen inte är bruten kommer gåvans värde läggas till i kvarlåtenskapen efter din fars död, enligt 6:1 ÄB. För din del innebär det att du ärver 50% av fastigheten, förutsatt att dina föräldrar ägde fastigheten 50% var, som efterarv från din mor då din far behöll hennes andel som efterlevande make enligt 3:1 ÄB. Din fars del delas lika på hans bröstarvingar, som är tre.

Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Philip StockerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”