Hur sker en arvsavsägelse eller ett arvsavstående?

Hej, vet inte om ni svarat på detta redan ! Men om man vill göra ett arvsavtagande efter att bouppteckningen är klar. Gör man det till Skatteverket ? Finns nån blankett ? :-)

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag:

Arvsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

Avsägelse eller avstående?

I svensk rätt aktualiseras antingen arvsavsägelse eller arvsavstående, och jag kommer att redogöra för båda formerna nedan.

Arvsavsägelse:

Enligt ÄB 17 kap. 2 § kan en arvtagare avsäga sig sitt framtida arv, vilket sker medan arvlåtaren fortfarande är i livet. Konsekvensen av detta blir att även arvtagarens avkomlingar mister sig istadarätt (rätten att ärva i sin avlidne förälders ställe) om inget annat har avtalats om.

Laglott:

För en bröstarvinge finns en laglig rätt att få ut sin laglott enligt ÄB 7 kap. 1 §, vilket utgör halva arvslotten. En avsägelse av laglottsrätten gäller normalt endast om arvingen fått skäligt vederlag som kompensation, t ex förskott på arv. En bröstarvinge kan dock avsäga sig sin laglott utan ersättning om egendomen tillfaller arvingens make eller avkomlingar.

Det krävs att avsägandet görs skriftligen, om inte arvtagaren gör avsägandet genom godkännande av testamente, ÄB 17 kap. 2 §. I den skriftliga handlingen ska personen uttrycka sin vilja att avstå arvet. Något annat formkrav än dessa uppställs ej i lagen.

Arvsavstående:

Arvsavstående innebär att den som fått ett arv avstår från detta, vilket endast är möjligt först efter arvlåtaren avlidit. Arvtagaren kan avstå från hela arvet, en del av det eller avstå ett visst belopp. Vid ett arvsavstående så fördelas arvet som om arvtagaren avlidit före arvlåtaren, i enlighet med ÄB 2 kap.

Även ett arvsavstående måste uppfylla formkravet i ÄB 17 kap. 2 §, och inges i samband med registreringen av bouppteckningen. Ett arvsavstående måste vara oåterkalleligt och villkorslöst.

Undantag:

ÄB 17 kap. 2 § st 2 stadgar dock att en person under 18 år inte kan avsäga sig arv. Inte heller den som har förvaltare enligt föräldrabalken får avsäga sig arv utan förvaltarens skriftliga samtycke.

Sammanfattning:

Vilken form som blir aktuell beror alltså på omständigheterna. I din fråga framgår inget mer specifikt än "efter bouppteckningen", så jag gissar att arvlåtaren i ditt fall avlidit. Om arvlåtaren är avliden aktualiseras arvsavstående, och det skriftliga dokumentet lämnas in till Skatteverket tillsammans med bouppteckningen. Det finns ingen färdig blankett för detta, utan den upprättar du själv eller med hjälp av en jurist.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo