FrågaPROCESSRÄTTStrafföreläggande10/03/2014

Hur sker återbetalning av undanröjt strafföreläggande?

Hej, Fick just papper på att tingsrätten undanröjt ett godkänt Strafföreläggande mot mig hur blir de med böterna jag betalade, är detta nått jag får tillbaka automatiskt eller måste jag kontakta någon myndighet i så fall vilken?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

När domen/beslutet att undanröja strafföreläggande har vunnit laga kraft, det vill säga att den inte längre går att överklaga, är det åklagarmyndigheten som markerar den som ”undanröjd” i deras system. När detta är genomfört får rikspolisstyrelsen information om att det är undanröjt, och de kan då återbetala beloppet som du har betalat in. För ytterligare information rekommenderar jag dig att kontakta åklagarmyndigheten eller rikspolisstyrelsen.

Vänligen, 


Anna HelgessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?