Hur sker arvskifte om en delägare inte skriver under?

2019-02-27 i Arvsskifte
FRÅGA
vi är några stycken arvingar som inte får ut vårt arv pga att en inte skriver under så arvskiftet kan genomföras,allt är ut räknat och alla vet sin del i arvet,men eftersom det fattas en underskrift så får vi andra inte jag och min bror heller ut våran lott! hur gör vi för att fortsätta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid arvsfrågor tillämpas ärvdabalken och då ert fall rör arvskifte tillämpas 23 kap. ärvdabalken.

Hur löses oenighet vid arvskifte?

Som du påpekar får du och din bror inte ut era respektive lotter då en delägares underskrift saknas. Att alla dödsbodelägare skriftligen måste skriva under en handling vid arvskifte går att utläsa i 23 kap. 4 § ärvdabalken. Med tanke på att det är arvingarna som förrättar arvskiftet ska oenighet i första hand lösas genom att delägarna försöker komma överens. Jag tolkar din fråga som att den vägen däremot inte är aktuell.

Vad gäller när delägarna inte kommer överens?

Enligt 23 kap. 5 § ärvdabalken får dödsbodelägarna begära att tingsrätten utser en skiftesman som ska hjälpa till med att skifta arvet. Skiftesmannen kommer då i första hand att försöka ena dödsbodelägarna. Om oenigheten kvarstår och den sista delägaren fortfarande inte vill skriva under handlingen kan skiftesmannen genomföra ett tvångsskifte. Då kommer arvet att skiftas trots att det fortfarande föreligger oenighet mellan dödsbodelägarna. Ersättning till skiftesmannen betalas av dödsboet.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (501)
2019-06-15 Dödsbodelägare vägrar skriva under arvsskifteshandling
2019-06-15 Vilken värderingstidpunkt gäller när arvskifte försenats?
2019-05-31 Vad gör man när dödsboet har skulder, men saknar egendom av värde?
2019-05-31 Tar jag över betalningsansvaret för min makes bolån om han dör?

Alla besvarade frågor (69981)