Hur skall man datera ett testamente?

2015-09-12 i Testamente
FRÅGA
Hur skall man datera ett testamente? Räcker det med årtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Formkraven för testamenten står att finna i 10 kap. 1 § Ärvdabalken. Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro skall testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därå. Vittnena skola bestyrka handlingen med sina namn. De skola äga kännedom om handlingens egenskap av testamente, men det står testatorn fritt att låta dem veta dess innehåll eller ej.

Något krav på datering ställs alltså inte för testamentets giltighet. Av 10 kap. 2 § ÄB framgår dock att vittnena vid sina namn bör skriva sina yrken, hemvister, tiden för bevittnandet och eventuella övriga omständigheter av betydelse. Detta kan t.ex. vara att testatorn enligt vittnenas uppfattning handlat med sunt förnuft och fullt förstånd. Här bör datum skrivas, alltså inte endast årtal. Testamentets giltighet påverkas inte men i bevishänseende är det att föredra.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86862)